21

tekst • Dorine van Kesteren hypotheken Senioren (55+) roeren zich steeds meer op de hypotheekmarkt. Vanwege de historisch lage rente is vooral oversluiten populair. Ook de zogeheten opeethypotheek is bezig aan een opmars bij deze doelgroep. Tegelijk is er een kleine groep gepensioneerden die in de problemen komt door het verstrijken van de looptijd van hun aflossingsvrije hypotheek. De lage rente maakt een overstap naar een andere hypotheekverstrekker vaak lonend: het aantal oversluitingen nam in 2019 met maar liefst 20 procent toe. Met name gepensioneerden proberen op deze manier hun woonlasten omlaag te krijgen. Zij waren goed voor zo’n 26.000 oversluitaanvragen, ofwel een stijging van 42 procent, aldus hypotheekregistratienetwerk HDN. Munt Hypotheken, dat is opgericht door Nederlandse pensioenfondsen, deed vorig jaar onderzoek naar de woon- en hypotheekwensen van ouderen. Het blijkt dat één op de vier ouderen bereid is zijn hypotheek aan te passen om meer financiële ruimte te creëren. “Veruit de meesten willen het geld gebruiken om hun woning toekomstbestendig te maken. Of voor een schenking bij leven aan hun kinderen. Een aanvulling van het pensioen wordt minder genoemd”, zegt directeur Ellen Hensbergen. In 2018, toen Munt dit onderzoek ook deed, wilden minder ouderen hun hypotheek openbreken. “Deze generatie behoort vaak nog tot de traditionele ‘liever geen schulden’ en ‘zo snel mogelijk aflossen’-stroming. De aanhoudend lage rente zorgt echter langzaam voor een kentering.” AFLOSSINGSVRIJ Een groot deel van de gepensioneerden sloot een aflossingsvrije hypotheek over. Pensioendenktank Netspar becijferde vorig jaar dat 23.000 tot 46.000 gepensioneerden mogelijk financiële problemen krijgen als hun aflossingsvrije hypotheek ver' De c󰈀󰈚󰈦󰇽g󰈝e A󰇿l󰈡󰈻󰈼󰈏n󰈇󰈼b󰈗i󰈒 c󰈸󰈩ë󰇵󰈹t o󰈡k 󰇽󰈝󰈈s󰉃󰈈ev󰈡󰇵󰈗e󰈞s' strijkt. Dit product werd populair in de jaren negentig. Woningeigenaren hoefden maandelijks alleen de rente op hun lening te betalen; aflossen gebeurde vrijwillig. De komende jaren beginnen veel van deze hypotheken af te lopen. VERHUISBEREIDHEID De verhuisbereidheid is gering onder ouderen. Negentig procent van de ouderen die Munt Hypotheken ondervroeg, wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, al dan niet met woningaanpassingen. Dit past bij het beleid van de overheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Onder ouderen groeit dan ook de interesse om de overwaarde op hun woning te verzilveren, zeker als zij hun hypotheek voor een groot deel of volledig hebben afgelost. Van de woningeigenaren boven de vijftig jaar denkt 22 procent dat hun huis nu € 100.000 tot € 200.000 meer waard is geworden. Van de pensioengerechtigden denkt zelfs 14 procent dat het gaat om een bedrag tussen de € 200.000 en de € 300.000. Dit blijkt uit een enquête die vorig jaar “Lang niet alle ouderen hebben het spaargeld om de openstaande schuld op de einddatum te voldoen. De oplossing is om de aflossingsvrije hypotheek te verlengen. De bank kan dan wel als voorwaarde stellen dat het aflossingsvrije deel niet hoger mag worden dan de helft van de woningwaarde. Het restant moet periodiek worden afgelost, annuïtair of lineair. Maar dan moet het inkomen daarvoor wel toereikend zijn”, zegt Harrie-Jan van Nunen, directeur bij VCN HypotheekService. “Als de verhouding tussen aflossingsvrij en nietaflossingsvrij goed is en de klant betaalt netjes de rente, zijn de risico’s voor de bank te overzien. Die zullen de zaak dan niet op de spits drijven en samen met de klant naar een passende oplossing zoeken”, vult Hensbergen relativerend aan. Tijdens de crisis is aflossen verplicht gesteld. Heel goed, aldus Hensbergen, maar de pendule slaat volgens haar nu weleens door naar de andere kant. “De campagne ‘Aflossingsblij in plaats van Aflossingsvrij’ van de Nederlandse Vereniging van Banken en toezichthouder AFM is op zichzelf prima, maar zo worden ook angstgevoelens gecreëerd. Wij maken mee dat ouderen bijvoorbeeld € 2.000 afl

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication