39

tekst • Johan van de Sande beeld • Rens Groenendijk column HET GESCHIL ONDERZOEKSPLICHT VERKOOPMAKELAAR Een makelaar verricht natuurlijk onderzoek naar het te verkopen object. De verkoper verstrekt veelal informatie die de eerste helderheid in de duisternis verstrekt. Maar wat als die informatie niet blijkt te kloppen? Kan dat de makelaar worden verweten? De Hoge Raad heeft in het verleden (17 februari 2012) hierover al een lezenswaardig arrest gewezen. Het ging om de verkoop van een bedrijfspand van circa 12.000 m2, althans volgens opgave van de eigenaar. Deze beriep zich op de meetgegevens van een andere makelaar en hij was bovendien indertijd zelf de opdrachtgever bij de bouw. Voor de verkoop schakelde de eigenaar over naar een andere makelaar. Deze vond een koper. Na de levering bleek het bedrijfspand echter beduidend kleiner te zijn, namelijk 10.185 m2 . De koper stelde naast de verkoper ook de verkopend makelaar aansprakelijk. Deze beriep zich op de van verkoper verkregen informatie en de meetrapporten van zijn voorganger. Bovendien had koper zelf moeten nameten, aldus de verkoopmakelaar. De rechter oordeelde dat eventuele mededelingen van de makelaar over de mate waarin hij voor de juistheid van die gegevens instaat van belang is. In deze zaak had de verkoopmakelaar inderdaad met de nodige stelligheid de oppervlakhaag, die de grens aangaf, niet goed stond en het grondstuk dus kleiner was, werd de koop met succes ontbonden. Verkoper maakte daarop een tuchtklacht bij de Raad van Toezicht Zuid van de NVM aanhangig. Daar bleek echter dat verkoper zelf wist dat de grenzen niet juist waren, maar hij had dat niet aan de makelaar gemeld. Die had niet spontaan hoeven te twijfelen aan de juistheid van de erfgrens. De klacht werd afgewezen. Mr J.A.M. van de Sande, advocaat te Rotterdam www.vandesandeadvocaten.nl ' De v󰈩󰈸󰈕󰈢pe󰈸 󰉜󰈩l󰇾 󰉓󰈏s󰉃 󰇶at de 󰈇󰈹󰈩n󰉛󰇵󰈞 ni󰈩󰉃 󰈒󰉊is󰉃 󰉓󰈀r󰇵󰈝' temaat verstrekt. Hij had echter ook in de brochure vermeld dat deze is samengesteld aan de hand van de door opdrachtgever aangereikte informatie en dat de makelaar daarom geen garanties kan verstrekken noch aansprakelijkheid aanvaardt. De makelaar ging vrijuit. In een recent geval klaagde niet de koper, maar de verkoper over het feit dat zijn (verkoop)makelaar onvoldoende onderzoek heeft verricht. De makelaar zou verzuimd

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication