7

kort FISCAAL Eigenaren appartementen betalen te veel belasting Tienduizenden eigenaren van appartementen betalen al jaren te veel belasting doordat de WOZ-waarde structureel te hoog wordt vastgesteld. Dit zeggen WOZ-bureau Previcus Vastgoed en Stichting VvE Belang. De te hoge WOZ-waarde ontstaat doordat gemeenten ten onrechte het reservefonds – waarin appartementseigenaren verplicht sparen voor het onderhoud van de woning – optellen bij de woningwaarde. Met als gevolg dat zij te veel betalen voor hun gemeentebelastingen (onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait en reinigingsheffi ng). Kees Oomen van VvE Belang. “Iedere VvE is verplicht een reservefonds te hebben. Eigenaren van appartementen betalen over hun aandeel in het reservefonds nu twee keer belasting. Het wordt zowel belast op basis van de onroerendzaakbelasting (WOZ) en in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit is een ontoelaatbare dubbele heffi ng.” Oomen stelde dit probleem aan de kaak in een uitzending van Kassa. Voor een goede vergelijking zouden de VvE-reserves daarom moeten worden losgetrokken van de verkoopprijs. De kwestie was vorig jaar nog onderwerp van discussie. WOZ-bureau Previcus Vastgoed voerde samen met VVE Belang een juridische strijd. In oktober vorig jaar stelde het gerechtshof in Den Haag de organisatie in het gelijk. In 1993 en 2010 kwam de Hoge Raad al tot dezelfde conclusie. Ook Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden stelt tegenover Kassa dat hierover geen discussie zou mogen bestaan. “De verkoopprijs moet voor de WOZ worden verlaagd met de vergoeding die is betaald voor de opgebouwde waarde van de onderhoudsreserve bij verkoop. Dit is inmiddels vaste jurisprudentie geworden.” Opmerkelijk genoeg stelt de Waarderingskamer, die toeziet op de kwaliteit van de WOZ-taxaties door gemeentes, dat de onderhoudsreserve alleen gecorrigeerd moet worden als sprake is van ‘bovenmatige reserves’. Dat gemeentes een fout maken, blijkt ook uit hun reactie op WOZ-bezwaren die zijn ingediend door VvE’s. Volgens WOZ-bureau Previcus Vastgoed corrigeren gemeentes de WOZ-waarde sinds de uitspraak van het gerechtshof van Den Haag, door de onderhoudsreserve af te trekken. Er zijn in totaal 1,2 miljoen appartementseigenaren die samen 2,5 miljard euro in het reservefonds hebben staan. Over deze 2,5 miljard euro is de afgelopen jaren miljoenen euro’s te veel aan gemeentebelastingen geind, zeggen Previcus en Stichting VvE Belang. VASTGOED TWEETS @rubenivangaalen Woningschaarste door migratie? Het verhoogt de druk op de woningmarkt inderdaad enigszins, maar er is al lang veel meer aan de hand. @AadTaffi jn In Delft ook ruimte voor zo’n 30.000 betaalbare woningen? Zou ruimte geven in de huidige beknellende woningmarkt Vraag: waar is ruimte? @okoning ‘Ik woon alleen in een huis waarin makkelijk een gezin met 4 kinderen kan wonen’ #lezersbrief in @trouw laat zien waar de doorstroming op de woningmarkt stokt. @VZuydweg Verhuizen betekent óók veel online mijn-omgevingen erbij. Makelaar, notaris. Voor verkoop van oude huis en koop van nieuw huis. En verhuizers, energielabel, hypotheekverstrekker, etc. Gaat maar door... @PetraDisse Druk bezig met het opruimen van m’n huis. Over een paar weken in de verkoop. Gelukkig mag ik de bus van WoningPlus Makelaardij lenen om spullen weg te brengen. Sowieso een fi jne makelaar, helpt me aan alle kanten (stresskip ik). @Jeroen_Reinders Beroepenavond op het Christelijk lyceum. als #makelaar mag ik iets vertellen over dit mooie beroep @GideonGoudsmit Er wordt veel gepraat om de huidige huizenvoorraad van het gas te halen en er NOM woningen van te maken met € 40.000 kosten per woning en dat gebeurt dus vrijwel niet. Voor een bedrag van € 5.000 kan er 50% op de energierekening worden bespaard, dat is veel beter en het kan. @OHeinen Voor het eerst weer in een gasgestookte (vakantie)woning. Vergeten hoe primitief dat is. S'ochtends kokende radiatoren zodat het warm is tegen de tijd dat je weg gaat Volg Vastgoed via @vastgoedactueel 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication