14

interview Tekst • Judith Bakkers Beeld • Raymond Rutting thema Verhuur & recreatiemarkt MARIA MOLENAAR VAN CORPORATIE WOONSTAD ROTTERDAM: ‘ LAAT ONS BOUW MIDDENHUUR OPPAKKEN’ Klimaatverandering en woningnood zijn de grote opgaven van dit moment. Die kun je niet los van elkaar zien, vindt Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. De woningnood wil ze oplossen door woningcorporaties de bouw voor de middenhuur te laten oppakken. Wat is het grootste probleem op de huidige huurmarkt? “Middenhuurders die geen woning kunnen vinden en dus niet kunnen doorstromen. Dit fenomeen nam toe na invoering van de woningwet in 2015. Dat kwam door de verhuurdersheffing en strengere eisen aan woningcorporaties, die nu alleen woningen mochten bouwen in onrendabele segmenten. Minister Blok dacht dat de markt wel woningen voor middeninkomens zou bouwen. Niet dus, waardoor vooral de lage middeninkomens te veel verdienen voor sociaal huren en te weinig om te kunnen kopen. ‘Wen󰈩󰈝 󰇵󰈞 Sin󰈇󰈀󰈦󰈢re 󰈊󰈩󰇻b󰇵󰈝 e󰈩n 󰈊󰉊u󰈹p󰈸󰈎󰈒s󰈥󰈘󰇽fo󰈝󰇶. D󰈀t vo󰈡󰈸󰈕󰈢m󰉃 e󰉖c󰈩󰈻󰈼󰇵n’ Maar ook andere factoren hadden invloed op de woningmarkt: decentralisatie en extramularisering in de zorg, beleid om ouderen langer thuis te laten wonen, bevolkingsgroei door immigratie en meer eenpersoonshuishoudens. Helemaal funest was dat minister Blok zijn ministerie van VROM opdoekte en ruimtelijke ordening decentraliseerde. Nu zitten we met de problemen. Inmiddels gaan huurwoningen in Rotter14 VASTGOED ACTUEEL | september 2021 dam voor 60% naar bijzondere doelgroepen en maar 40% naar reguliere huurders.” Hoe wordt de doorstroming bevorderd in Rotterdam? “Helaas borduurt Rotterdam nog voort op een woonvisie uit 2016, waarin gesproken wordt van afbouw van de sociale woningvoorraad. Omdat Rotterdam een steeds aantrekkelijkere woonstad wordt, bouwen ontwikkelaars veel voor midden en hoger segment. Maar er zijn ook meer sociale woningen nodig. De norm in de Woonvisie is 20% van alle bouw voor sociaal. Dat is niet genoeg. Als woningcorporatie pleiten we voor meer sociale woningbouw. Rotterdam vindt dat omringende gemeenten meer sociaal moeten gaan bouwen, om de sociale doelgroep evenwichtiger over de regio te verdelen. Gelukkig kunnen woningcorporaties weer voor het middensegment bouwen. Woonstad bouwt nu sociale koop- en middenhuur, naast sociale huurwoningen. Wij toppen een groot deel van onze vrije sector huurwoningen af tot maximaal 900-1.000 euro huur, speciaal voor middenhuurders. Zo bevorderen we de doorstroming en komt er ruimte voor starters die sociale huurwoningen kunnen betrekken. Gemeente en corporaties proberen ook senioren te bewegen uit hun gezinswoningen te vertrekken via een seniorenmakelaar. De uitdaging voor Woonstad

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication