16

CV Maria Molenaar • 2011-tot oktober 2021 voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam • Vanaf 2020 bestuurslid Economic Development Board Alphen aan den Rijn • Vanaf 2015 Raad van Commissarissen Enza Zaden • 2007-2015 Raad van Commissarissen BDR Thermea Group • 2007-2010 Raad van Bestuur Rijnland Zorggroep • 2006-2011 Raad van Commissarissen Portaal • 1996-2005 CEO/CFO Kuhne + Heitz NV • 1990-1995 A.T. Kearney Management Consultants ciaal netwerk en genoeg voorzieningen. Dan zijn ze eerder bereid te verhuizen en maken we gezinnen gelukkig.” Wat kan de woningmarkt vooral verder helpen? “Meer bouwen. Daarvoor hebben we meer locaties nodig en verkorting van de bouwprocedures. Het hele bouwproces duurt inmiddels bijna tien jaar. Dat komt door stapeling van duurzaamheids- en klimaatadaptiviteitseisen, mondiger buurtbewoners en verdwenen bouwkennis bij gemeenten. Het zou eveneens helpen als de algehele bouwkosten omlaag zouden gaan. Van gemeentegrondprijzen tot de prijzen in de rest van de bouwketen. De regering moet met alle betrokkenen om de tafel en kijken hoe bouwen goedkoper, efficiënter en sneller kan. Meer fabrieksmatig of met 3Dprinters bouwen.” Helpt zelfbewoningsplicht daarbij? Gemeenten kunnen door de zelfbewoningsplicht het kleine beleggers moeilijk maken om woningen op te kopen voor verhuur. Woonstad Rotterdam verkoopt nieuwbouwwoningen altijd met zelfbewoningsplicht. Niet aan ‘buy-to-let’ beleggers. Rotterdam en Amsterdam zijn daar nu mee bezig. Dat zal hopelijk ook de huur- en koopprijzen dempen, omdat er dan ‘ Ric󰈊󰉄 d󰈩 󰇼󰈘󰈏k o󰈥 󰈋󰈩t ho󰈡󰈇󰈈󰇵le󰈇󰈩󰈞 󰇵n 󰇷u󰈼 d󰈸󰈡󰈈󰇵re bu󰈎󰉃󰇵󰈞ge󰇼󰈎󰇵󰇶’ minder concurrentie is van prijsopdrijvende beleggers. Dat is een betere maatregel dan de jubelton, de schenkingsvrijstelling, en overdrachtsbelasting afschaffen voor jongeren, die drijven de koopprijzen alleen maar op.” Zijn er andere manieren om de huurprijzen te dempen? “Kijk naar Wenen en Singapore. Die hebben een huurprijsplafond. Dat voorkomt excessen zoals in Amsterdam, waar een paar studenten voor een klein appartementje per persoon de hoofdprijs van 752 euro betalen. De overheid zou huren, ook in de vrije sector, centraal moeten reguleren. Want betaalbaar wonen is een recht. Beleggers moeten daarbij wel een rede16 VASTGOED ACTUEEL | september 2021 lijk rendement kunnen behalen. Zij nemen tenslotte het verhuurrisico en onderhouden het pand.” Wat zijn de oplossingen voor de nabije toekomst? “De regering moet weer centraal de regie nemen voor wonen en ruimtelijke ordening, rekening houdend met de eisen van de klimaatveranderingen. Veel van onze woningen zijn minimaal tachtig jaar oud, terwijl we te maken hebben met bodemdaling, verzilting en een stijgende zeespiegel. We moeten ons land daaraan aanpassen en bedenken hoe en waar te bouwen. Niet of minder in het Westen bouwen, waar de grond natter wordt. Richt de blik op het hooggelegen en dus drogere buitengebied. Op slechts 2 procent van onze landbouwgronden kunnen we al heel wat woningen bouwen, zoals de gewenste eengezinshuizen met tuintjes, bijvoorbeeld bij Apeldoorn, Nijmegen of in Twente. Met goede verbindingen naar de Randstad (sneltrein) en het nieuwe werken vanuit huis, kunnen we verder van werkgevers af wonen. In de steden moeten we de lucht in. Goede appartementen bouwen. Dan is er meer variatie.” Wat zijn de alternatieven op korte termijn? Alleen inzetten op meer woningaanbod via bouwen is niet voldoende. Om direct de nood te lenigen moeten we kijken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld in de bestaande woningvoorraad. Laat mensen met een uitkering/AOW samenwonen zonder financiële korting. Onze corporatie werkt met Friends-contracten, waarbij iedere huurder een eigen contract krijgt. Zo kun je veel flexibeler omgaan met woningen en huuraanbod. Toestaan om permanent in vakantiehuizen te wonen is ook een optie.” Hoe gaat het in Rotterdam met de verduurzaming? "Alle woningen in Nederland moeten in 2050 van het gas af zijn. In Rotterdam zetten we flinke stappen. Zo werken in de ‘Deal op Zuid’ gemeente, woningcorporatie en Vattenfal samen om hele gebieden aan te sluiten op het warmtenet. Woonstad is een paar jaar geleden al begonnen met de energietransitie en breidt nu uit met circulariteit. Verduurzaming behelst namelijk veel meer dan alleen de energietransitie. De gebouwde omgeving zorgt voor 40 procent van alle CO2 -uitstoot, niet alleen door de bouw en het gebruik van gebouwen, maar ook door de productie, het vervoer en de toepassing van bouwmaterialen. We moeten natuur inclusi

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication