33

verhuur ons betreft moet de overheid een makelaar vergunningplichtig maken en een norm laten opstellen voor het screenen van kandidaat-huurders. In zo’n situatie krijgt de makelaar pas een vergunning als hij of zij voldoet aan de norm.” HUURDOKTERS Huurdokters is een juridische firma, gespecialiseerd in huurrecht. Het keurmerk heeft een volledig andere insteek dan VerhuurVeilig. “Het gaat ons erom dat er juridisch correcte huurcontracten worden gesloten en nageleefd”, vertelt mede-eigenaar en huurjurist Robbert Knegtering. Qua inhoud doelt Knegtering daarbij op een transparante, degelijke financiële administratie en dito incassosysteem, plus een huurcontract dat voldoet aan alle wettelijke eisen en het Woningwaarderingsstelsel. Het keurmerk is pas in maart van dit jaar begonnen en circa tien verhuurders zijn inmiddels aangesloten. In de afgelopen jaren ontdekte Huurdokters dat verhuurders en makelaars met enige regelmaat de liberalisatiegrens overschreden of niet eerlijk omgingen met waarborgsommen en in rekening gebrachte servicekosten. Knegtering wil niet beweren dat dit in alle gevallen bewust gebeurt, volgens hem gaan velen ook onbewust of onwetend de fout in. HUURDER STEEDS BETER BESCHERMD “Met het keurmerk willen we het kaf van het koren scheiden”, legt Knegtering uit. “Met Huurdokters controleren wij of het verhuurproces voldoet aan de wet- en regelgeving.” Hij erkent dat veel verhuurders en verhuurmakelaars het nut van wettelijke compliancy van huurcontracten nog niet inzien, maar die attitude zal volgens hem veranderen door de huidige wooncrisis. “De wet- en regelgeving gaan ten nadele voor de verhuurder veranderen, want de huurder wordt steeds beter beschermd. Dat betekent dat als een huurcontract wettelijk niet voldoet, de verhuurder het risico loopt op een forse schadeclaim bij een rechtszaak. Zo is een grote verhuurmakelaar in Amersfoort aansprakelijk gesteld omdat die een all-in-huurprijs aanbood in een standaard huurcontract. Dat mag wettelijk gezien niet. In potentie kunnen circa 1.000 huurders 20 procent van de huurkorting claimen… Ga maar na, dan is je huuropbrengst waardeloos geworden.” ‘VERHUREN MET EEN GERUST HART’ “Vroeger deden we de screening zelf, maar we kunnen het niet zo grondig als VerhuurVeilig het doet. Zij kunnen veel meer data opsporen die eventueel verdacht zijn”, stelt verhuurmakelaar Olivier Klaasman van Stad en Land NVM Makelaars uit Rotterdam. De Zuid-Hollandse makelaardij verhuurt jaarlijks ongeveer 125 vrije sector huurwoningen in Rotterdam, de Drechtsteden en een stukje Den Haag en Hellevoetsluis. Geïnteresseerde huurders vullen een vragenlijst in om te zien of ze aan de basiseisen voldoen en moeten documentatie inleveren volgens het protocol van het keurmerk. Deze documentatie wordt door VerhuurVeilig beoordeeld. “Stel dat er een negatief advies uitkomt, dan gaan we niet verder met die kandidaathuurder. Ja, één keer per twee weken stuiten we op valse salarisstroken of valse bankafschriften. VerhuurVeilig levert bovendien juridische nazorg, bijvoorbeeld bij een gedwongen woningontruiming. Wij verhuren met een gerust hart.” Volgens Klaasman zouden alle verhuurmakelaars een keurmerk moeten voeren om daarmee veilig en eerlijk verhuurdersschap aan te tonen. “Daarmee straal je naar je klanten, maar ook naar jezelf een stuk zekerheid en professionaliteit uit.” 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication