18

WATERBEHEER De toekomstvisie op Nederland in 2120 is samengesteld door 17 onderzoekers van Wageningen Universiteit Research. Kaart en rapport zijn te vinden op https://magazines.wur.nl/climate-solutions-nl/nederland-in-2120/ Nieuwe Waterweg Oosterscheldekering Kreekraksluizen Een open of gesloten Nieuwe Waterweg laten de kaartmakers nog in het midden. Maar de Oosterschelde moet dicht en het getijde kan via een achterdeur - de Kreekraksluizen bij Bergen op Zoom - binnenkomen. Toch had Kok liever naast deze kaart ook andere opties gezien. “We staan inderdaad voor belangrijke keuzes door klimaatverandering. Laat dan zien dat er wat te kiezen valt. Twee-drie alternatieven had ik sterker gevonden, nu mis ik balans en krijgt het een wat activistisch tintje.” Jos van Alphen, adviseur Strategie en Kennis van de staf deltacommissaris, merkte veel waardering voor de kaart in zijn omgeving - zowel privé als professioneel. “De kaart heeft zeker het gesprek gestimuleerd, waarschijnlijk juist omdat de dreiging van zeespiegelstijging wordt omgezet in een positief toekomstbeeld met meer natuur, duurzame landbouw en circulaire economie. Het laat bijvoorbeeld zien hoe kustbescherming kan samengaan met behoud en herstel van kwelders en schorren en zilte teelt.” En ook in de omgeving rond Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens was de kaart opeens het ‘gesprek van dag’. Goed Vraag één: wat te doen met de stormvloedkeringen? De eerste vraag die zich aandient door zeespiegelstijging, is aanpassing van de stormvloedkeringen, met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering. De Oosterschelde wordt afgesloten in de Wageningse toekomstvisie, met getijdewerking ‘achterom’ via Kreekraksluizen bij Bergen op Zoom. Hoe werkt dat? Medeopsteller Michaël van Buuren: “Dat is een nieuw idee, onze kaart bevat er een paar, want we praten over 2120. We hopen dat anderen het oppikken om uit te werken.” Ook de Nieuwe Waterweg lijkt afgesloten, maar Van Buuren nuanceert dat: “Daar is nog geen echte keuze gemaakt.” Nodig is dat wel, volgens berekeningen van Deltares. In 2120 zou de Maeslantkering dertig keer per jaar dicht moeten om het achterland te beschermen. Dat betekent veel vertraging op het drukst bevaren stukje rivier van Nederland, bovendien kan de huidige constructie dat niet aan. Opties zijn verstevigen of afsluiten en zeesluizen bouwen. Maar voor de Rotterdamse haven is een open zeeverbinding haast ‘heilig’. Van Buuren: “Kijk ook naar de ‘hub’ voor zeeschepen die we daar hebben ingetekend. Die kan veel oplossen.” 18 WATERFORUM NR 1

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication