25

AFVALWATER Cruciale vragen blijven onbeantwoord in RIVM-rapport Wie bepaalt de norm voor legionella in afvalwater? Door Esther Rasenberg Bij het beluchten van afvalwater ontstaan aerosolen die mogelijk legionellabacteriën bevatten. De risico’s zijn het grootst op biologische zuiveringen waar gewerkt wordt met warme waterstromen of eiwithoudende waterstromen. In waterzuiveringen huizen heel veel bacteriën, waardoor het lastig is de precieze bron vast te stellen als er in de lucht of in het water legionella wordt gemeten. Sinds bekend is dat legionella zich kan verspreiden via rioolwaterzuiveringen en industriële afvalwaterzuiveringen, wordt er gezocht naar een oplossing. Het RIVM publiceerde half januari een rapport met maatregelen die de verspreiding van legionella via het effluent en de lucht tegengaan. Maar enkele cruciale vragen blijven nog steeds onbeantwoord. Wordt het niet tijd voor een duidelijke norm? De bedrijven pakken de handschoen op. “Tot op heden is er geen normering voor de hoeveelheid legionella in afvalwater”, vertelt expert Diany Stoel van Omgevingsdient.NL. “De Omgevingsdiensten hebben daarom afgesproken om voorlopig de detectiegrens van legionella te hanteren. Door de analysetechniek ligt deze op minimaal 105 Kve/l. Zodra dus aangetoond wordt dat er meer legionella dan 105 Kve/l in het afvalwater aanwezig is, moeten maatregelen worden genomen. Ook al hoeft dat niet altijd te betekenen dat er bij de detectiegrens al gezondheidsproblemen ontstaan. Het ontwikkelen van een normering voor legionella in afvalwaterzuiveringen zou veel meer duidelijkheid geven.” Diany Stoel (Omgevingsdient NL): “Er is afgesproken om voorlopig de detectiegrens van legionella als norm te hanteren. Door de analysetechniek ligt deze op minimaal 105 Kve/l.” Stoel weet overigens niet of er al onderzoek wordt gedaan naar een normering. Dat is ook niet de taak van de Omgevingsdiensten, verklaart ze. Onderzoek moet worden uitgevoerd door de onderzoeksinstituten. “In overleg tussen diverse stakeholders is het afgelopen jaar wel uitgesproken dat de bedrijven die betrokken zijn bij de afvalwaterzuiveringen, ook zelf onderzoek kunnen doen om te komen tot een normering. Alle partijen die een bijdrage kunnen leveren op dit dossier zijn welkom. Dat geldt uiteraard ook voor de maatregelen die getroffen kunnen worden om verspreiding tegen te gaan.” Bedrijven gaan aan de slag Roy Tummers, directeur water van VEMW, laat weten dat de bedrijven de handschoen graag oppakken. “Wij bereiden momenteel een onderzoek voor waarmee we vooral meer inzicht willen krijgen in enerzijds verschillende soorten zuiveringsinstallaties en specifieke procesparameters en anderzijds WATERFORUM MAART 2020 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication