26

AFVALWATER Bestaande afdekkingen van waterzuivering, zoals hier op rwzi Zwolle, zijn gericht op de beperking van geurhinder. Dit type afdekking wordt momenteel ook toegepast om aerosolverspreiding uit waterzuiveringen te voorkomen (foto: Genap). Toezicht en handhaving Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vindt dat de bestaande wetgeving toereikend is voor toezicht en handhaving. I&W laat het aan de bedrijven met industriële waterzuiveringsinstallaties om voldoende maatregelen te nemen, waarmee de verspreiding van legionella via de lucht of het effluent wordt beheerst. Provincies en gemeenten vormen het bevoegd gezag. In opdracht van provincies en gemeenten voeren de Omgevingsdiensten het lokale of regionale beleid uit. Als de bedrijven zich niet aan de regels houden, kan het bevoegd gezag boetes opleggen of besluiten om een zuivering te sluiten. de groei en verspreiding van legionella. Die kennis willen we dan inbrengen, zodat we de groei en de verspreiding van legionella beter kunnen beheersen.” VEMW is ook blij dat het bedrijfsleven zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor de risicoanalyses en de te treffen maatregelen. “Het was onze angst dat de overheid de bedrijven zou vragen om alle zuiveringen te overkappen. Dat zijn enorme investeringen”, verklaart Tummers. “Het overkappen van een afvalwaterzuivering kan al gauw miljoenen euro’s kosten. Dan moet je wel zeker weten dat het noodzakelijk is en dat zo’n maatregel effectief is”, besluit Tummers. Als het gaat om afvalwaterzuiveringsinstallaties (communaal en industrieel), zijn provincies en gemeenten aangewezen als het bevoegd gezag. In opdracht van de gemeenten voeren de Omgevingsdiensten het beleid uit. Het bevoegd gezag gaat er nu dus vanuit dat de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Diany Stoel: “Of het bevoegd gezag gaat handhaven is een keuze van de verantwoordelijke gemeente of provincie. De intentie is altijd dat verspreiding van legionella wordt voorkomen. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn, is in elke situatie anders. Als een bedrijf uiteindelijk geen maatregelen treft, kunnen die worden afgedwongen. Het gaat dan met name om situaties waar ook daadwerkelijk legionella in de zuivering aanwezig is.” Roy Tummers (VEMW): De ervaring met de afdekken van biologische zuiveringen heeft nog niet aangetoond welke maatregelen het meest effectief zijn (foto: Hydrobusiness). “Het overkappen van een afvalwaterzuivering kan al gauw miljoenen euro’s kosten. Dan moet je wel zeker weten dat zo’n maatregel effectief is.” 26 WATERFORUM NR 1

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication