32

WATERKWALITEIT EU-milieucommissaris Virginijus Sinkevicius is bezig met de uitwerking van de Green Deal naar sectoren ˇ als de landbouw, energievoorziening, industrie en consumenten. In die sectorplannen moet water een belangrijke plek krijgen (foto: EU). maatregelen door de lidstaten. Ik geloof dat alle lidstaten een ambitieus waterbeleid steunen – we horen dit steeds weer en we zagen dat ook tijdens de fitness-check.” Nederland Dat kan wel zijn, maar Nederland heeft het zwaar om de KRW-doelen te halen. Slechts twee procent van de 697 wateren die ons land voor de KRW heeft aangemeld, heeft de status ‘goed’. Het implementatierapport dat de Europese Commissie februari vorig publiceerde over de tweede tranche van stroomgebiedbeheerplannen zet ons land onderaan de ranglijst. De belangrijkste reden waarom Nederland zo’n slecht resultaat neerzet, is het ‘one out, all out’-systeem. Nederland heeft een monitoringsysteem met zo’n honderd parameters, waar andere lidstaten soms maar twee tot drie parameters meten. Van alle parameters die ons land voor zijn KRW-wateren opgeeft, is er altijd wel eentje die niet voldoet. Wat meetinspanningen betreft staat ons land aan de top en veel meten levert inzicht op om de juiste maatregelen te kiezen. Op veel parameters wordt vooruitgang geboekt, maar onder de streep schieten we er niks mee op en wordt ons land steevast op de staatjes met staafdiagrammen helemaal rechts weggezet, op de laagste plek van alle 27 EU-landen. Manfredi stelt onomwonden dat de Commissie niet zal tornen aan het one-out-all-out-principe. “Nederland heeft inderdaad een monitoringsysteem dat veel stoffen detecteert. Maar deze systematiek is cruciaal voor de KRW. De richtlijn schrijft een groot aantal normen voor stoffen voor, die een serieuze bedreiging voor de waterkwaliteit vormen. Tenzij alle parameters binnen acceptabele grenzen liggen, is het water niet in goede staat is. Dat is juist de kracht van deze richtlijn. Het feit dat sommige parameters die de waterkwaliteit bepalen moeilijker aan te pakken zijn dan andere, maken ze helemaal niet minder belangrijk.” In zijn laatste rapport over de waterkwaliteit in de EU-lidstaten, is het Europese Milieuagentschap zo netjes geweest om de landen op alfabetische volgorde te zetten. Hierdoor staat Nederland in het midden van deze diagram. Maar met slechts 2 procent van de waterlichamen die aan de ecologische eisen van de KRW voldoen, scoort ons land, samen met België en Duitsland, - het slechts van heel Europa (bron: European water assessment 2018, EMA). Wel vindt Manfredi een rapportagesystematiek die tussentijdse verbeteringen zichtbaar maakt, nuttig. “Ik erken de wens om de vooruitgang die landen als Nederland boeken over het voetlicht te brengen, en dat je niet alleen maar communiceert over het gegeven of het doel wel of niet is bereikt.” In het implementatierapport van februari vorig jaar en ook in de rapportages van het Europees Milieuagentschap wordt naast one-out-all-out al een beeld van afzonderlijke parameters gegeven. Ook is het mogelijk te zien hoe volledig de lidstaten meten. “We moeten dit vooral meer gaan doen”, zegt Manfredi. Tijdens de fitness-check heeft de Commissie ook naar hulpmiddelen gekeken om de monitoringkosten en -lasten van lidstaten terug te brengen. Zo zijn technieken als aardobservatie en robotica in beeld gekomen, die de rela32 WATERFORUM NR 1

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication