34

Succesvolle Kennisdag Pilz over de ontwikkelingen van bruggen en sluizen Hoe bouw je veilige en functionele bruggen? Nederland is als waterland een bruggenland bij uitstek. Ons land vervult op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Dat bruggen naast een verbinding tussen verschillende (land-)delen ook machines zijn, brengt enige complexiteit met zich mee. Vele bruggen en sluizen in Nederland zijn aan het verouderen. Overheden en waterschappen staan vaak voor de vraag of ze de brug moeten vervangen of aanpassen. Voldoen aan verscherpte veiligheidseisen is een van de hoofdvoorwaarden hierbij. Om een brug te slaan tussen de verantwoordelijken op dit gebied organiseerde Pilz Nederland op 12 december jl. de kennisdag ‘Bewegende kunstwerken veilig naar 2020’. Met diverse vertegenwoordigers van overheden, waterschappen, ingenieursbureaus en leveranciers werd kennis en ervaringen gedeeld. Vertegenwoordigers van verschillende disciplines uit het werkveld waren op 12 december aanwezig bij Pilz in Vianen. Daar startte de dag met een aantal theoretische onderdelen. Onderwerpen als Wet- en regelgeving en normen, verschillende soorten aanbestedingen zoals RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) of Best Value, de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn kwamen aan de orde. Na de lunch verplaatste het gezelschap zich naar een praktijklocatie, waar onderwerpen als functioneel ontwerp, filosofie achter een ontwerp en monitoring aan bod kwamen. Welke regels en normen Bruggen zijn ingewikkelde kunstwerken. Alle nieuwe en gewijzigde bruggen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voldoen, zoals de Machinerichtlijn als de Arbeidsmiddelenrichtlijn. De complexiteit rondom deze materie is enorm en de geldende normen bij deze richtlijnen zijn zeer uitgebreid. De regels/richtlijnen met betrekking tot het eigenaarschap, CE-markering en aansprakelijkheid zijn vastgelegd 34 WATERFORUM NR 1 in vele documenten. Robert Romijn, consultant en trainer bij Pilz, leidde de bezoekers in de ochtendsessie soepel door de wirwar van geldende normen en regelgeving. Deelnemers kregen antwoord op de vragen: ‘Wie is de fabrikant?’, ‘Is CE markering verplicht?’, ‘Wat als bestaande objecten gereviseerd worden?’ en ‘Waar ligt de aansprakelijkheid?’. “Het is een vrij complex geheel en elke brug is anders,” aldus Romijn. “Daardoor zijn keuzes ook juridisch van belang en is het vastleggen van de gevolgde weg noodzakelijk. Hierbij moeten diverse normen gevolgd worden. Ik heb in een korte tijd laten zien wat vooral belangrijk is. Om dergelijke theorieën echt goed uit te leggen is meer tijd nodig. De bezoekers hebben nu in ieder geval een duidelijker beeld van de belangrijkste onderdelen.” Belangrijkste norm wordt vernieuwd De norm NEN 6787 ‘Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid’ is een van de belangrijkste normen die gelden voor bruggen en sluizen. Momenteel wordt door de

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication