5

COLOFON WaterForum Vakblad voor de Watersector Uitgever AcquiMedia, Henk van der Brugge Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg, henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46 Hoofdredactie Jac van Tuijn, redactie@waterforum.net Eindredactie Jeroen Bezem Redacteuren Esther Rasenberg, Pieter van den Brand, Marga van Zundert en Adriaan van Hooijdonk Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (e 49,95 ex. BTW) toegestuurdaan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volle digheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave. Copyright AcquiMedia 2020 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever. WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen. Coverfoto De Rijn. Van levensbelang voor trekvissen en onze drinkwatervoorziening. Maar de Rijnafvoer fluctueert en dat wordt door klimaatverandering alleen maar extremer: de ene keer lage afvoeren en verzilting, de andere keer hoge afvoeren en overstromingen (foto: Bennekom/Shutterstock). www.waterforum.net WATERFORUM MAART 2020 5 Levensader Wat doen we met onze grote rivieren? Eerder dit jaar stonden ze weer hoog, maar mogelijk staan ze de komende zomer wederom zo laag dat zoetwatervoorziening en scheepvaart in de knel komen. Wel of geen gevolg van de klimaatverandering, duidelijk is dat de waterkringloop - verdampen, uitregenen en terugstromen naar zee - steeds sneller verloopt en dat heeft een groot effect op de levensaders die door ons land stromen. In deze editie heeft Marga van Zundert gekeken naar het hoofdwatersysteem in de kaart van Nederland in 2120, die door medewerkers van de Wageningen University is samengesteld. Zij geven volop ruimte aan de rivieren die veel vrijer dan nu traag door oneindig laagland mogen gaan. Opvallend: er is een verbinding getekend tussen de Rijn en de Maas. Iets dat Rijkswaterstaat in het Ruimte voor de Rivierprogramma angstvallig vermeed, omdat het de waterveiligheid in gevaar zou brengen. Ooit trokken Nederlandse waterministers de Rijn op om de bovenstroomse lidstaten te bewegen hun lozingen op de rivier drastisch te verminderen. Het legde de basis voor de Kaderrichtlijn Water, gericht op een gelijk speelveld voor alle lozers in Europa. En wat blijkt twintig jaar later: het lukt Nederland niet om de waterkwaliteit op orde te krijgen. Brussel wil de laatste deadline in 2027 niet loslaten, kreeg onze redacteur Pieter van den Brand te horen van de hoogste milieuambtenaar bij de Europese Commissie, Veronica Manfredi. Dezelfde Manfredi zat, als hoofd van de Internationale Rijncommissie, op de Rijnministersconferentie in Amsterdam, naast minister Van Nieuwenhuizen, die de conferentie voorzat. De Internationale Rijncommissie coördineert alle maatregelen die de oeverstaten hebben afgesproken om de rivier schoon, veilig en natuurlijk te houden. In ons verslag van de conferentie komt ook het extreme laagwater van de laatste twee jaar ter sprake. De commissie krijgt de schone taak om de Rijn om te toveren tot een sponsrivier. Veel leesplezier Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication