8

ACTUEEL Evides Waterbedrijf is met het Havenbedrijf Rotterdam de inzet overeengekomen van een vierde drinkwaterboot voor levering van water aan de binnenvaart in het westelijk havengebied (foto: Evides). Online stappenplan voor risicodialoog klimaatadaptatie Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie heeft een stappenplan online gezet dat waterschappen en gemeenten kan helpen bij het opzetten en voeren van een risicodialoog om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Het voeren van een risicodialoog is een vervolg op de stress testen die gemeenten en waterschappen vorig jaar hebben uitgevoerd om erachter te komen waar grote wateroverlast kan optreden bij extreme regenval. Voor dit jaar staat een vervolg gepland op die stresstesten in de vorm van een dialoog met particulieren, agrariërs en bedrijven, over de aanpak van die locaties. De online ‘Routekaart risicodialoog’ helpt bij de voorbereidingen en uitvoering van die gesprekken. Meer informatie: ruimtelijkeadaptatie.nl/risicodialoog/routekaart/ Personalia Eveline Buter en Wouter Bijman versterken de directie van Witteveen+Bos. Daarmee krijgt het adviesbureau een driekoppige directie. De huidige algemeen directeur Karin Sluis treedt in april terug en directeur Stephan van der Biezen behoudt zijn functie. Luzette Kroon (53) is op 4 februari beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Ze volgt Paul van Erkelens op, die per 1 januari 2020 met pensioen is gegaan. Mark van Koningsveld, deeltijdhoogleraar Havens en Scheepvaartwegen aan de TU Delft, is benoemd tot vertegenwoordiger wetenschap van Topsector Water & Maritiem. Hij is de opvolger van Karel Luyben. Jantienne van der Meij-Kranendonk (WaterCampus) en Anne Mathilde Hummelen (KWR) vervullen sinds 1 januari samen de rol van directeur voor het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. Mariël Middendorp gaat half april aan de slag als secretaris/ algemeen directeur bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Zij is gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Rijswijk en volgt Caroline van de Wiel op, die met pensioen gaat. Wouter ter Horst maakt sinds 1 januari 2020 deel uit van het directieteam van adviesbureau HKV lijn in water. Het directieteam bestaat nu tijdelijk uit vier personen: Wouter ter Horst, Kees Vermeer, Durk Klopstra en Bas Kolen. Kees Vermeer zal op termijn het directieteam verlaten. Jan Bonjer (62) is door het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta voorgedragen als kandidaat-dijkgraaf. Hij is daarmee de beoogde opvolger van Gerard Doornbos. Eisse Luitjens is op 1 december 2019 toegetreden tot het bestuur van STOWA. Hij volgt Lyda Schelwald-van der Kley op. Luitjens is lid en loco-dijkgraaf van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. Andrea Vollebregt is op 1 januari 2020 gestart als nieuwe directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Zij volgt Edwin Lokkerbol op. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin legt haar ambt neer als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Ze blijft nog dijkgraaf tot 1 augustus. Henk Post van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een ridderorde gekregen voor zijn werkzaamheden voor het ministerie van Water en de vijf waterschappen in Burkina Faso. Hij ontving de Chevalier de L’ordre de Mérite tijdens een werkbezoek. Clemens van Slingerland is sinds 1 januari lid van de raad van commissarissen van drinkwaterbedrijf Oasen. Van Slingerland is sinds 2007 HR-directeur bij Hunter Douglas Europe. Paul van Erkelens ontving op 18 december tijdens zijn afscheid als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân de Uniepenning. MEER PERSONALIABERICHTEN OP: WWW.WATERFORUM.NET/PERSONALIA 8 WATERFORUM NR 1

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication