11

Mensen doen het Watermonsters-project vaak samen met hun kinderen. Waterkwaliteit Waterkwaliteit kan profiteren van burgerwetenschap Citizen Science Door Esther Rasenberg Er zijn steeds meer programma’s waarmee burgers onderzoek kunnen doen naar waterkwaliteit. Deze ‘citizen science’-onderzoeken zijn ooit gestart om het waterbewustzijn van burgers te vergroten, maar dankzij deze initiatieven ontstaat nu ook een beter beeld van de kwaliteit van de kleine wateren in ons land. Kan burgerwetenschap dan ook een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water? “Burgerwetenschap gaat het verschil niet maken, maar het kan wel helpen om de metingen uit te breiden en het meetnetwerk verder te verdichten. Voor het vaststellen van de kwaliteit van waterlichamen in het kader van de Kaderrichtlijn Water is burgerwetenschap overigens niet per se nodig. Een goed monitoringssysteem kun je niet vervangen door citizen science, maar het kan een goede aanvulling zijn”, stelt Arnold van Vliet van Wageningen University (WUR). Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling en coördinatie van citizen science-netwerken. Ook Diederik van der Molen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat ‘sommige aspecten van de waterkwaliteit om zeer specifieke metingen vragen, die alleen in gecertificeerde laboratoria plaatsvinden’. Maar hij benadrukt dat de betrokkenheid van burgers bij de waterkwaliteit ook een belangrijk doel is van de Kaderrichtlijn Water. En die betrokkenheid neemt door dit soort onderzoeken toe. Van der Molen: “Door meer ‘ogen en oren’ in het veld te hebben, kunnen waterbeheerders ook sneller anticiperen op specifieke situaties.” Financiële ondersteuning Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgt de verschillende initiatieven voor burgerwetenschap nauwlettend. Van der Molen: “Wij De burgerwetenschapsprojecten vergroten de betrokkenheid van burgers bij de waterkwaliteit en dat is een belangrijk doel van de Kaderrichtlijn Water. WATERFORUM DECEMBER 2020 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication