15

Column Terugblikken op 2020 Door Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen Eind 2019 blikte ik vooruit en zei dat 2020 het jaar van ‘doen’ zou worden. We hadden veel gepraat over het Klimaatakkoord, het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en nog legio andere overeenkomsten gesloten. 2020 zou in het teken staan van de overgang van praten naar doen. En dat is het ook geworden. Ondanks dat de wereld gedeeltelijk plat kwam te liggen door een pandemie, gingen de waterschappen door met de zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende water. Onder andere onze helden op de rioolwaterzuiveringsinstallaties, de peilbeheerders en de dijk- en water kwaliteitsinspecteurs zorgen ervoor dat Nederland, ook tijdens de coronacrisis, schoon en veilig wordt gehouden. Waarbij ze door metingen op onze rioolwaterzuiverings installatie ook nog inzicht weten te geven in de verspreiding van het virus en dus helpen aan de bestrijding van het virus. Aanpassen aan nieuwe realiteit Het werk ging dus door en we pasten ons aan. En niet alleen door corona werd een beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. Ook de toenemende weersextremen lieten zien dat aanpassen aan de nieuwe realiteit van extreem droge zomers en extreem intense hoosbuien nodig is om schade en overlast zoveel mogelijk te beperken. We begonnen het jaar met de uitzonderlijke situatie dat lokaal grondwaterstanden na de droge zomer nog steeds niet op het gewenste peil waren en er tegelijkertijd hoogwater was bij de grote rivieren. Te veel en te weinig water. Het bestaat in Nederland naast elkaar. Als waterschappen staan we voor de uitdaging: hoe houden we het water tegen en hoe houden we het water vast? We bereiken de grenzen van ons watersysteem en daarom is overlast op dit moment onvermijdelijk. Dit is geen status quo die we in stand willen houden. We willen Nederland klimaatbestendig maken en samen met provincies, gemeenten, het Rijk en stakeholders in de regio zorgen voor meer waterberging en een gezonde bodem die als spons kan werken. De ambities zijn groot, maar het realisme ook: niet alles kan. Groen uit de crisis Wat een jaar van actie moest worden, is ook een jaar van reflectie geworden. Door de coronacrisis veranderde ons dagelijks leven drastisch en konden we reflecteren op ons gedrag van vóór de crisis. Waar willen we naar terug en wat laten we achter in 2020? De waterschappen hebben al aangegeven net als het kabinet te kiezen voor investeren in plaats van bezuinigen. Met een jaarlijks investeringsbudget van 1,7 miljard euro zorgen de waterschappen voor veilige dijken, schoon water en het voorbereid zijn op wateroverlast en droogte. Ook geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit de coronacrisis te komen. De waterschappen houden de kosten, en daarmee de lastenstijgingen, zo laag mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden voor onze inwoners en bedrijven is dat erg belangrijk. Dat doen we door te innoveren en samen te werken met andere partijen. Ondanks de coronacrisis zijn de waterschappen erin geslaagd hun investeringen op peil te houden en ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook hier uit zich het aanpassingsvermogen van de waterschappen. Onze bestuurders en medewerkers wisten zich verder in korte tijd te bekwamen in het online vergaderen, waardoor ook op afstand het werk en het democratische proces dat hoort bij het besturen van een waterschap door kon gaan. Met de opgedane ervaring en onze doe-mentaliteit heb ik alle vertrouwen in 2021. Benieuwd naar onze ambities voor 2021? Kijk op uvw.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief! WATERFORUM DECEMBER 2020 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication