28

Water is ons leven In de water- en afvalwaterindustrie draait het om het verbeteren van de waterveiligheid en het verlagen van de kosten. Of het nu gaat om het behandelen voor consumptie of het lozen, de complexiteit van de processen neemt toe. Ons portfolio biedt meet-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor het behalen van automatiserings- en bewakingsdoelstellingen en vergemakkelijkt geavanceerd kwaliteitsmanage ment op het gebied van wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid. • Complete containeroplossingen voor optimale watersysteem monitoring. • Uitgebreid portfolio ter ondersteuning van de nauwkeurigheid in de meeste waterbehandelingsmetingen. • Robuuste oplossingen voor online analysetaken en remote control oplossingen voor fabrieksonderdelen op afstand. • Intelligente technologieën voor de identificatie en bewaking van kritieke controlepunten en voor de optimalisatie van het onderhoud, kalibratie en verificatie. Drinkwaterveiligheid Drinkwaterveiligheid is complexer te handhaven naarmate de waterschaarste wereldwijd toeneemt. Waterwinning uit putten, bronnen en rivieren moet worden gemonitord om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Microverontreinigingen, hormonen en andere verontreinigingen vergroten de complexiteit van het veilig maken van water om te drinken, terwijl de veiligheidsnormen en risicomanagementsystemen nog nooit zo streng zijn geweest. Onze nauwkeurige meet- en slimme monitoringoplossingen maken actieve waterveiligheid mogelijk. Services van Endress+Hauser: • Kalibratiemanagement en onderhoudsadvies • Engineering services • Telefonische helpdesk • Inbedrijfstelling • Optimalisatie in onderhoud Endress+Hauser Nederland Nikkelstraat 6, 1411 AJ Naarden Tel: +31 35 695 86 11, www.nl.endress.com info.nl@endress.com 28 WATERFORUM NR 7 Afvalwaterbehandeling De beluchting van afvalwater is goed voor ongeveer 60% van het totale energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het energieverbruik is de belangrijkste kostenfactor in de afvalwaterzuivering. Optimalisatie ervan is één van de vele uitdagingen voor de exploitanten van installaties die ook moeten voldoen aan de steeds strengere veiligheidswetgeving. Onze online oplossingen voor het meten van zuurstof en nutriënten zorgen niet alleen voor energiebesparing bij de regeling van de beluchting, maar maken ook aantoonbare verbeteringen in biologische processen mogelijk. Services Wij ondersteunen u bij het bereiken van uw doelstellingen. Deze ondersteuning eindigt niet met de levering van onze instrumentatie ter plaatse. Endress+Hauser heeft een heel scala aan diensten. Van inbedrijfstelling tot verificatie, onderhoud, tot ondersteuning van uw analyzers.

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication