29

De laatste ‘behandeling’ op een rwzi bestaat uit het gezuiverde water dat over de rand loopt van de nabezinktank. Hier op rwzi Rijssen, die het effluent loost op Midden-Regge. Afvalwaterzuivering Meerdere aanleidingen voor doorbraak in rioolwaterzuivering De strijd tegen de micro’s (2) Door Jac van Tuijn De roep om microverontreinigingen op een rwzi tegen te houden neemt toe. Maar waterschappen aarzelen, omdat er geen wettelijke richtlijnen zijn en een extra behandelingsstap leidt tot extra kosten en een hoger energieverbruik. In een tweeluik doet WaterForum verslag van de ‘eindstrijd’ tegen de organische microverontreinigingen. Na de watertechnologieleveranciers is nu het woord aan de waterschappen. Deel 2: Op zoek naar de doorbraak. “Leveranciers van watertechnologie zeggen ons dat ze mooie, bewezen en betaalbare technieken hebben voor het extra zuiveren van rioolwater. Waarom gebruiken jullie die niet voor het verwijderen van medicijnresten, vragen ze ons.” Aan het woord is Maarten Nederlof, beleidsadviseur bij het waterschap Aa en Maas. Samen met Jaap Nonnekens, beleidsadviseur bij waterschap Vechtstromen, zit hij regelmatig aan tafel met watertechnologiebedrijven om te kijken naar de technische mogelijkheden voor het verwijderen van organische microverontreinigingen, microplastics en pathogenen uit rioolwater. Voor waterschappen is het een taai dossier, omdat de gangbare drijfveer voor extra zuivering, de lozingseisen, ontbreekt. “Het gaat om duizenden stofjes. Het is onmogelijk om daarvoor individuele lozingsnormen te ontwikkelen, zoals dat destijds is gebeurd voor fosfaat en stikstof bij de uitbreiding van de derde trap”, constateert Nederlof. Volgens hem is het ontbreken van lozingseisen de belangrijkste reden waarom het realiseren van een aanvullende zuivering voor de verwijdering Vlnr: beleidsadviseur Maarten Nederlof (Aa en Maas) en senior adviseur waterketen Jaap Nonnekens (Vechtstromen) bij het lozingspunt van rwzi Rijssen op de Vecht. WATERFORUM SEPTEMBER 2020 WATERFORUM DECEMBER 2020 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication