30

Afvalwaterzuivering Rwzi Oijen krijgt als een van de eerste in Nederland een extra zuivering met dosering van actief kool. Deel 2 van een tweeluik Drie Nederlandse watertechnologiebedrijven kunnen morgen beginnen met de bouw van een hybride zuiveringstechniek die alle organische microverontreinigingen kan verwijderen uit het effluent van een rwzi. Het hele verhaal reikt echter veel verder dan alleen de techniek. WaterForum sprak in het eerste deel van dit tweeluik met de directeuren van de betrokken watertechnologiebedrijven over hun concept. In dit tweede deel bespreken twee experts bij de waterschappen de kansen voor dit soort hybride oplossingen. van medicijnenresten nog zo moeizaam gaat. “We hebben nog geen idee hoe die normering eruit gaat zien. Worden het ecotoxicologische normen, worden het stroomgebiedsnormen, een best beschikbare techniek onder de IPPC-richtlijn voor installaties, of misschien toch stofnormen? Nederland gaat op eigen houtje geen normen afgeven”, voorspelt hij. “Europa is wel bezig met de herziening van de richtlijn Stedelijk afvalwater en wellicht komen er extra maatregelen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Maar Europa werkt niet snel. Dus blijft dit vacuüm nog een tijdje bestaan.” In Zwitserland speelt dat vacuüm niet meer. Het land heeft in 2016 bij wet eisen gesteld aan het lozen van medicijnresten. Een aantal specifiek genoemde stoffen moet voor minimaal 80 procent uit het rioolwater worden verwijderd. Dat heeft ertoe geleid dat een flink aantal van hun rwzi’s nu worden uitgebreid met ozonoxidatie en koolfiltratie. “Dat is precies de uitzondering. Zwitserland is geen EU-lidstaat”, aldus Nederlof. “Ook bepaalde Duitse deelstaten hebben gebruikgemaakt van hun vrijheid ten opzichte van Berlijn om aanvullende effluentnormen te stellen. En wij, als Nederlandse waterschappen, zijn daarin ook vrij. Er wordt mij vaak gevraagd van wie wij medicijnresten moeten verwijderen. Op dit moment van niemand. Het is 30 WATERFORUM NR 7 geen moeten. Wel is er een toenemende maatschappelijke druk. Ik denk dat we het als waterschap zelf moeten willen, in het belang van de waterkwaliteit.” Veelbelovende technieken Dat er voorlopig geen sprake zal zijn van extra Europese of Nederlandse lozingseisen, betekent niet dat rwzi’s nog lange tijd organische microverontreinigingen zullen blijven lozen. In tegendeel, Nederlof en Nonnekens zien allerlei interessante ontwikkelingen die voor een doorbraak kunnen zorgen. Zo liggen er mogelijkheden in de combinatie van zuiveringstechnieken. Nonnekens praat hierover als vertegenwoordiger van het waterschap Vechtstromen binnen het Water Experiment Center Twente (WECT), een platform van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden waar nieuwe zuiveringstechnieken op uitvoeringsniveau worden getest en verder worden ontwikkeld. Daarnaast is WECT een overlegplatform in Oost-Nederland om waterkennis te delen en naar een hoger niveau te tillen. “Het WECT geeft ons de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar de verbetering van onze zuiveringstechnieken”, aldus Nonnekens. En precies zo ging het bij de combinatie van oxidatie met UV en scheiding met capillaire nanofiltratie, een veelbelovende hybride techniek die op dit moment door Van Remmen UV Technology, Jotem Waterbehandeling en NX Filtration samen met waterschappen Vechtstromen en Aa en Maas verder wordt uitgewerkt. Hotspot De waterschappen zijn heel erg gericht op doelmatigheid en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Investeringen in een extra zuivering die meer energie verbruiken en niet vereist zijn, passen daar niet echt in. Toch groeit het besef dat niets doen geen optie is en recent zijn op veel rwzi’s projecten gestart voor het verwijderen van medicijnresten. Daarbij is de bijdrageregeling van 60 miljoen euro van het ministerie van IenW een welkome katalysator. “Het bestuur van Vechtstromen wil de tariefstijging zo beperkt mogelijk houden”, stelt Nonnekens. “Want we zien meer zaken op ons afkomen die om investeringen vragen. Zo komen eerst de maatregelen die nodig zijn om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Die moeten in 2027 genomen zijn. Dat is al heel snel.” De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water zou de aanpak van microverontreinigingen in de kaart kunnen spelen, werpen Nederlof en Nonnekens op. Vooral in combinatie met de toenemende droogte. In de zomer kan het water in een beek namelijk voor 100

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication