6

Nieuws Deltacommissaris wil water sturend maken bij beleid landgebruik Deltacommissaris Peter Glas (foto: John van Hamond). Als het aan deltacommissaris Peter Glas ligt, wordt de factor water voortaan sturend bij beleids- en investeringsbeslissingen betreffende landgebruik. “We konden ons technisch veel permit teren bij investeringsbeslissingen en het democratisch toedelen van functies aan landgebruik. Het water is volgend en het waterschap zorgt ervoor dat het water wordt gefikst. Die tijd hebben we wat mij betreft achter ons gelaten. Water moet integraal deel gaan uitmaken van alle ruimtelijke afwegingen en planuitwerkingen”, zei hij bij de toelichting op zijn Deltaprogramma 2021 in de Tweede Kamer. Glas ging in zijn toelichting nader in op de drie pijlers van het programma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke klimaatadaptatie. Bij alle fysieke ingrepen in ons land moet rekening worden gehouden met die drie pijlers, vindt de deltacommissaris. “Dit moet doorwerken in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeentes”, zei hij. Glas noemde de bouwopgave als voorbeeld: “Hou bij locatiekeuze en gebiedsinrichting van nieuwe woonwijken rekening met klimaatverandering, zowel op de korte als de lange termijn. Dat geldt ook voor investeringen in beheer en onderhoud van infrastructuur, natuur, landbouw en energie.” Na de coronacrisis Wat betreft de waterveiligheid ligt het Deltaprogramma tot 2050 goed op koers, liet Glas weten. “Gelukkig is voor de waterveiligheid in het Deltafonds tot 2034 al 16,8 miljard euro structureel gereserveerd”, stelde hij. Toch waarschuwde de deltacommissaris voor bezuinigingen: “Nederland zit in zwaar weer. De gevolgen van Covid-19 manifesteren zich op de Rijksbegroting. Daarom doe ik een oproep om juist nu te investeren in de existentiële veiligheid, leefbaarheid en het klimaatadaptief inrichten van ons land. Een klimaatbestendige delta is misschien wel de eerste basisvoorwaarde voor een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis.” Er komt een digitale proeftuin voor droogtebestrijding Het inzetten van nieuwe technologieën en data science kan helpen bij de aanpak van de droogteproblematiek. In een ‘DigiTuin Droogte’ komt daarom ruimte voor innovatie en experimenten met nieuwe data-sciencetechnieken. Deze digitale proeftuin wordt ‘aangelegd’ in DigiShape, een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector benutten. De DigiShape-programmalijn Droogte wordt getrokken door Deltares, in samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat en HKV lijn in water. De basis voor een digitale proeftuin werd gelegd tijdens het DigiShape Droogtewebinar, dat begin november plaatsvond. De vijftig deelnemers, afkomstig uit waterbeheer, bedrijfsleven en kennisinstellingen, wezen op het belang van meer samenwerking op het gebied van droogte en data science, zowel voor kennisuitwisseling tussen experts als voor co-creatie tussen experts en eindgebruikers. Zo ontstond het idee voor de DigiTuin Droogte. Het idee moet nog verder worden uitgewerkt, maar de initiatiefnemers voor deze digitale proeftuin hopen dat ze nu al meer mensen, organisaties en bedrijven enthousiast kunnen maken om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Meer info: www.digishape.nl/programma/droogte 6 WATERFORUM NR 7

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication