10

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” Augustus-September [48] Mantelzorg & Meer (2) In de papieren Als mantelzorgers uit deze regio er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Ecorys schat die kosten tussen de 610 en 836 miljoen euro per jaar. Terwijl de regio vanuit het Rijk bij benadering 2 miljoen euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd. Gemeentelijke tekorten Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de Wmo zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet altijd wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen. Versterk mantelzorgondersteuning en voorkom bezuinigingen Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg & Meer opgeroepen om de huidige budgetten te handhaven en gezien het maatschappelijk belang zelfs te verhogen en eventuele bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt Mantelzorg & Meer dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden. [10]

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication