2

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Beste lezers en lezeressen, Wanneer dit infoblad bij u in de bus valt zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. En wát voor een jaar. Het begon allemaal onzeker omdat niet duidelijk was wat het virus ging doen en wanneer de lock down zou worden opgeheven. In Juni mochten er weer onder strenge restricties activiteiten plaatsvinden en begonnen de activiteiten in het gebouw aan de Beemsterstraat weer langzaam te lopen, zij het met veel minder deelnemers dan we gewend waren. Velen waren nog angstig om zich in gezelschap te begeven en dat is begrijpelijk. Op 22 september j.l. heeft eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en zijn overleden leden herdacht, vrijwilligers die gestopt zijn in het zonnetje gezet en nieuwe bestuursleden aan u voorgesteld (het verslag staat in het vorige blad). Bij het schrijven van dit stuk is het half november en is de situatie in den lande weer zeer zorgwekkend. De ziekenhuizen puilen uit en er wordt aan de bel getrokken door allen die met de zorg te maken hebben. Reguliere zorg wordt weer afgeschaald zodat mensen die iets anders mankeren dan Corona niet geholpen kunnen worden. Het bestuur heeft veel leuke evenementen voor u in petto. Onder andere een kerst instuif, op 24 december. Maar inmiddels heeft het demissionaire kabinet weer nieuwe Corona maatregelen afgekondigd die tot gevolg hebben dat de café's om 19.00 uur moeten sluiten en de restaurants om 20.00 uur. Nu is de vraag: wat hebben de nieuwe Corona regels voor gevolgen voor onze Vereniging? In de regelgeving van het RIVM staat dat voor dorps- of buurthuizen, dagbesteding of maatschappelijke opvang geldt dat men geen corona toegangsbewijs hoeft te laten zien, maar als er een horecavoorziening is moet men bij de ingang wél een corona toegangsbewijs tonen. De Jeugd van Gisteren heeft weliswaar wel een bar maar is geen horeca voorziening. Volgens het bestuur van de JvG mogen de activiteiten, zoals kaarten, kienen, biljarten enz. gewoon doorgaan; wél moet u bij binnenkomst, bij vertrek én als u naar het toilet gaat een mondkapje dragen . We zijn geen helderzienden en kunnen niet voorspellen hoe de vlag er eind december bij hangt. We hopen dat de geplande kerst-instuif door kan gaan want het wordt écht tijd dat we weer eens een feestje gaan vieren met z'n allen. Geef die datum door aan vrienden en bekenden, want ook niet-leden zijn welkom. U kunt zich hier tot 22 december voor opgeven bij de voorzitter, tel.: 023-5651138. Of via de mail: voorzitter@sv-hn.nl . De Nieuw Jaars receptie van de Sv-HN is gepland op vrijdag 7 januari. Noteert u die datum ook maar alvast. Rest mij nog u, namens het bestuur van de Sv-HN, alvast een heel fijne december maand toe te wensen , fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022. Tot ziens op de 24ste en anders in 2022! Christine Veling; Voorzitter Sv-HN [ 2 ]

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication