0

NR. 50-2021 I N F O B L A D [50] December 21-Januari 22 Wenst U Heel fijne Kerstdagen een goede jaarwisseling een goed en gezond 2022 CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.  Basis lid (donateur) minimaal € 10,- p.p. p.j.  BA lid (Basis + Activiteiten) minimaal € 25,- p. p. p. j.  BB (Basis + Activiteiten en Biljarten) minimaal €35,-. p.p. p.j. Meer informatie op onze website https://sv-hn.nl/leden-administratie INHOUD: 02 BESTUUR 03 Zorgenverzekering Switchen 04 JvG Rondom Jaarwisseling 06 Chauffeur Bus / Vacatures / Bezorging 07 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 09 Verhuizing Gemeentehuis 11 Woordzoeker 12 Rijbewijskeuringen CBR 13 Rose Regenboog Café 15 Activiteiten SvHN 16 Gegevens SvHN [ 1 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] [vervolg van pagina 2] Van de voorzitter : CHRISTINA VELING Beste lezers en lezeressen, Wanneer dit infoblad bij u in de bus valt zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. En wát voor een jaar. Het begon allemaal onzeker omdat niet duidelijk was wat het virus ging doen en wanneer de lock down zou worden opgeheven. In Juni mochten er weer onder strenge restricties activiteiten plaatsvinden en begonnen de activiteiten in het gebouw aan de Beemsterstraat weer langzaam te lopen, zij het met veel minder deelnemers dan we gewend waren. Velen waren nog angstig om zich in gezelschap te begeven en dat is begrijpelijk. Op 22 september j.l. heeft eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden en zijn overleden leden herdacht, vrijwilligers die gestopt zijn in het zonnetje gezet en nieuwe bestuursleden aan u voorgesteld (het verslag staat in het vorige blad). Bij het schrijven van dit stuk is het half november en is de situatie in den lande weer zeer zorgwekkend. De ziekenhuizen puilen uit en er wordt aan de bel getrokken door allen die met de zorg te maken hebben. Reguliere zorg wordt weer afgeschaald zodat mensen die iets anders mankeren dan Corona niet geholpen kunnen worden. Het bestuur heeft veel leuke evenementen voor u in petto. Onder andere een kerst instuif, op 24 december. Maar inmiddels heeft het demissionaire kabinet weer nieuwe Corona maatregelen afgekondigd die tot gevolg hebben dat de café's om 19.00 uur moeten sluiten en de restaurants om 20.00 uur. Nu is de vraag: wat hebben de nieuwe Corona regels voor gevolgen voor onze Vereniging? In de regelgeving van het RIVM staat dat voor dorps- of buurthuizen, dagbesteding of maatschappelijke opvang geldt dat men geen corona toegangsbewijs hoeft te laten zien, maar als er een horecavoorziening is moet men bij de ingang wél een corona toegangsbewijs tonen. De Jeugd van Gisteren heeft weliswaar wel een bar maar is geen horeca voorziening. Volgens het bestuur van de JvG mogen de activiteiten, zoals kaarten, kienen, biljarten enz. gewoon doorgaan; wél moet u bij binnenkomst, bij vertrek én als u naar het toilet gaat een mondkapje dragen . We zijn geen helderzienden en kunnen niet voorspellen hoe de vlag er eind december bij hangt. We hopen dat de geplande kerst-instuif door kan gaan want het wordt écht tijd dat we weer eens een feestje gaan vieren met z'n allen. Geef die datum door aan vrienden en bekenden, want ook niet-leden zijn welkom. U kunt zich hier tot 22 december voor opgeven bij de voorzitter, tel.: 023-5651138. Of via de mail: voorzitter@sv-hn.nl . De Nieuw Jaars receptie van de Sv-HN is gepland op vrijdag 7 januari. Noteert u die datum ook maar alvast. Rest mij nog u, namens het bestuur van de Sv-HN, alvast een heel fijne december maand toe te wensen , fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022. Tot ziens op de 24ste en anders in 2022! Christine Veling; Voorzitter Sv-HN [ 2 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Zorgverzekering Switchen of niet Is uw zorgverzekering nog op maat? 12 november j.l. was de uiterste datum waarop de zorgverzekeraars hun premie voor volgend jaar bekend gemaakt moesten hebben. U hebt nu nog tot 31 december de tijd om over te stappen. Of het wel of niet verstandig is om over te stappen heeft niet alleen met de premie te maken, legt Babs van der Staak van de Consumentenbond uit! De zorgpremie wordt volgend jaar waarschijnlijk duurder. Gemiddeld zou het naar verwachting gaan om zo'n 44 euro per jaar. Iedereen die in Nederland woont is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraars bieden een basisverzekering aan en u kunt zich aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld tandheelkundige hulp en fysiotherapie. In de basisverzekering zit voor iedereen dezelfde zorg. Alleen de prijs van deze basisverzekering verschilt per aanbieder. Vorig jaar was het verschil tussen de hoogste en laagste aanbieder zo'n veertig euro per maand. Dat is 480 euro per jaar. Eigen risico Het eigen risico is het bedrag dat u aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Moet u naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een operatie? Dan betaalt u in ieder geval 385 euro zelf. Voorwaarden Volgens van der Staak loont het om elk jaar kritisch uw zorgverzekering te bekijken. “Niet alleen wat betreft de premie, maar ook wat betreft de contracten die door de verzekeraar zijn afgesloten bij zorgaanbieders. Bent u nu onder behandeling bij een fysiotherapeut en loopt die behandeling volgend jaar door? Dan is het verstandig om te kijken of de verzekeraar een contract heeft afgesloten met de fysiotherapeut om te zien of die zorg wordt vergoed.” Polissen Er bestaan verschillende soorten polissen: een budgetpolis,naturapolis, combinatiepolis en restitutiepolis. Een budgetpolis is een vorm van een naturapolis. Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed. Een restitutiepolis is een type verzekering waarbij je als verzekerde vrij bent om te kiezen uit ziekenhuizen en zorgverleners. Bij een combinatiepolis geldt dat voor sommige zorgsoorten recht is op zorg (zoals bij de naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij de restitutiepolis). Vergelijken Ziet u door de bomen het bos niet meer? Op www.consumentenbond.nl/ zorgverzekering kunt u alle verzekeringen met elkaar vergelijken. U heeft tot 31 december de tijd om te switchen, maar dan moet u de oude uiterlijk 31 december hebben stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan per 1 januari met terugwerkende kracht in. Het is belangrijk op tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Als u onverzekerd bent, loopt u het risico op een fikse boete. Bron:bijlage Volkskrant 10 november [ 3 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Jeugd van Gisteren Rondom de Kerst en Jaarwisseling 21/22 HELAAS gaat de Kerstinstuif op 24 December 2021 niet door Het gebouw “De Jeugd van Gisteren” is gesloten van 24 december 2021 t/m 2 Januari 2022 Nieuwjaar receptie op 7 Januari 2022 van 15:30 tot 17:00 uur Bron: Pinterest [ 4 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] AANMELDINGSFORMULIER SvHN Dhr.—Mw. * (*doorhalen wat niet van toepassing is) Voorletters en naam: SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 4 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN plaats vinden. Wat wordt er van u verwacht:  u heeft, uiteraard, een rijbewijs,  u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus,  u bent bereid om eens in de 8 weken 4 x te worden ingepland voor een dag van 8:30/17:00 uur. Wij zien uit naar uw aanmelding! NEEM CONTACT OP MET: INEKE VAN DER GEEST : BUSINFO@SV-HN.NL : Telefoon nr.: Mobiel nr: Mailadres: Wilt u het INFOBLAD ontvangen in uw [_] Brievenbus of [_] Digitaal (gebruiken uw emailadres) t.b.v. de penningmeester automatische incasso [JA / NEE *] Bankrekening t.b.v. automatische incasso: 023 5632646 iban NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ____________________________________ Het bedrag wat automatisch mag worden geïncasseerd € _____,___ Datum _ _ - _ _ - 20 _ _ Handtekening: [_] ik ga akkoord met verwerking van gegevens I.v.m. eventuele korting: Bij welke zorgverzekering bent u nu? [F04] LID WORDEN? Ledenadmin@Sv-HN.nl Stuurt u het aanmeldingsformulier op, één p.p., vergeet dan niet om akkoord te gaan met automatische incasso en het bedrag in te vullen. Verstuur per post aan: Seniorenvereniging HN Ledenadministratie Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. [ 5 ] Geboorte datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ Adres: (Straat nr. postcode en Wpls) [_] Ik word Basis lid (donateur) [_] Ik word Basis lid plus activiteiten € 10,= € 25,= [_] Ik word Basis lid plus activiteiten/Biljarten € 35,= X kruis aan wat van toepassing is

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Chauffeurs Seniorbus / Vacature Bidge club Balangrijke data OPROEP Er is nog steeds behoefte aan chauffeurs voor onze Senioren Bus. Als u ons team wilt komen versterken, neem dan contact op met: Ineke van der Geest, via emailadres: businfo@sv-hn.nl of tel.nummer: 023 – 5632646. VACATURE De vrijdagmiddag bridge club is op zoek naar een opvolger van Piet Zoeteman. Wie van onze 60-plus leden is bereid om dit op zich te nemen? U kunt zich melden bij het bestuur via:voorzitter@sv-hn.nl Bezorging infoblad seniorenvereniging Haarlemmermeer Vraagt dringend bezorgers en reservebezorgers, die eens in de even maanden 1 wijk voor hun rekening willen nemen, Dit gaat dus slechts om 6 keer per jaar. Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Jan Terpoorten Tel no : 06-44671146 DE JEUGD VAN GISTEREN is GESLOTEN op alle christelijke feestdagen. Dus dan geen SvHN activiteiten. [ 6 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) I De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar ook voor de ondersteuning van mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen. Redt u het niet meer in huis? Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt? De WMO is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En de WMO is ook bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Geldt dat voor u? In beide gevallen is de gemeente dan verplicht om u te ondersteunen. De gemeente bekijkt samen met u en uw partner of mantelzorgers welke hulp u nodig heeft. Daarna kijkt de gemeente hoe uw partner, kinderen, familieleden, vrienden of buren u eventueel kunnen helpen. Is deze hulp niet genoeg? Willen of kunnen familieleden of vrienden niet genoeg voor u betekenen? Dan kan de gemeente bijspringen. Ondersteuning De Wmo kent twee soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is er voor iedereen. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor iedereen van 75 jaar en ouder. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen Hulp in de huishouding: iemand die uw huis kan schoonmaken, de bedden opmaken, de ramen zemen of de was doen. Een Wmo-vervoerspas; waarmee u gebruik kunt maken van het Wmo-vervoer in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de belbus. Met de Wmo-vervoerspas kunt u vervoer over langere afstanden regelen bij Valys. Individuele begeleiding; de gemeente kan iemand regelen die u helpt bij uw administratie, of met boodschappen doen, structuur in uw dagen aan te brengen, u te helpen om in contact te komen met anderen. Een beschermde woonplek; met begeleiding voor mensen met een psychiatrische diagnose. Dagbesteding op maat; bij dagopvang brengen mensen de dag op een actieve manier door. Vaal gebeurt dit in een zorginstelling in de buurt, maar soms ook in een wijkcentrum of op een zorgboerderij. Aanpassingen aan de woning; zoals een traplift of een verhoogd toilet, Een rolstoel of scootmobiel; die krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Respijtzorg; Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen de zorg tijdelijk overnemen om u als mantelzorger een adempauze te geven. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of een verblijf in een zorghotel of logeerhuis. Of opvang in eigen huis, als degene voor wie u zorgt graag in zijn of haar vertrouwde omgeving blijft. Vervolg op pagina 8 [ 7 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) II Vervolg van pagina 7 Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een vaste bijdrage van 19 euro per maand. Let op: in sommige gemeenten geldt huishoudelijke hulp niet als maatwerkvoorziening maar als een algemene voorziening. De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor één van deze voorzieningen via het zogenaamde ''keukentafelgesprek''. Algemene voorzieningen Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. De gemeente zal vermoedelijk wel een bijdrage vragen voor het gebruik van deze voorziening. Vanaf 2020 is dat 19 euro per maand. Niet iedere gemeente heeft dezelfde diensten in de aanbieding. Informeer bij het Wmo-loket of de afdeling welzijn, wat uw gemeente voor u kan betekenen. Voorbeelden zijn: Een boodschappendienst; Klussenhulp; Een algemene ontmoetingsruimte; Maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd); Buurthuizen; Algemene voorzieningen, zoals een buurtbus. Al deze algemene vormen van hulp vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente bellen en vertellen wat u nodig heeft. U wordt dan met de juiste afdeling doorverbonden. Op de website van de gemeente staat in principe alles vermeld. Ook heeft de gemeente een geheel vernieuwde sociale kaart. Komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. De eerste is dat u kiest voor 'zorg in natura'. U ontvangt de zorg via de gemeente en de organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. De tweede manier is dat u uw ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. (www.alles over het persoonsgebonden budget (pgb).nl Eigen bijdrage Wmo Gemeenten vragen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage. Het tarief van 19 euro per maand is voor iedereen gelijk. Dus er wordt niet naar inkomen en vermogen gekeken. En het geldt voor bijna alle soorten hulp: maatwerkvoorzieningen, algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten. [ 8 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] I Het gemeentehuis gaat verhuizen De gemeente verhuist in december 2021. U zult het ongetwijfeld allang hebben gehoord of gelezen, maar voor diegenen aan wie dit voorbij is gegaan: het raadhuis wordt gesloopt en er komt een nieuw gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De gemeentelijke organisatie gaat daarom eind van het jaar verhuizen. Vanaf 20 december zijn er twee locaties: wie een paspoort, rijbewijs of ander product van Burgerzaken nodig heeft, kan vanaf die datum terecht op de Taurusavenue 100 in Beukenhorst-Zuid (zie foto). Ook voor Vergunningen en het Ondernemersplein is dit het nieuwe adres. De gesprekken van Sociale Dienstverlening en Leerplicht zijn vanaf 20 december in kantoor “De Polderlanden”, Marktlaan 124, in het overdekte winkelcentrum Vier Meren. Voor een bezoek aan de gemeente is altijd een afspraak nodig. Kijk op haarlemmermeer.nl/contact, of bel naar 0900 1852. Op dit moment is dragen van een mondkapje weer verplicht. Wie in december bij de gemeente een afspraak heeft, doet er goed aan om van tevoren na te kijken waar de afspraak is! Bron: HC 10 november 2021. [ 9]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Rijbewijskeuringen CBR in Badhoevedorp Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in het Dorphuis op dinsdag 23 november, dinsdag 14 december en dinsdag 28 december medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. Afspraak maken Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/ oogarts of belt u ons. De Procedure Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg . Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg. www.regelzorg.nl : RegelZorg werkt op meer dan 220 locaties in heel Nederland samen met keuringsartsen die rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde keuringen verrichten. Maak gemakkelijk en snel een afspraak via www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via onze landelijke afsprakenlijn: 088 23 23 300. Kienen, Woensdag 15 december Dus kerst kienen We naderen al weer het einde van het jaar 2021 De zaal gaat open om 12.00 uur Aanvang Kienen om 13:00 uur [10]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] O N T R O E R E N D H G R V T M G O A U L B U N E F U L E N S C M A B M I Y K A M U A I L B H N S W R B L A T L E O I E N A U IJ L R E R D B R N D M I U A S U T O O W A K O R V E N D S U H D N O V A T A A R P N D I C B E A C G E N S E H S P T S O T H E T U D I E B A K K E N B S G A E L E B A N K E T T R A N D L U C H T I O L U I ABONNEMENT BALLOON HUILTOON HULDE BRANDLUCHT BROODBEN DICHT FARAO GEHAKTBAL GELUI GYMNASIAST HUWBAAR KASSUCCES KORVEN LUIBAKKEN MILWAUKEE NACHTBLIND NEURIEN OMSCHUDDEN ONTROEREND PRAATAVOND RUNDERRIB STUDIELES TAALUUR THEEBANKET VALBIJL VERDIEPING [ 11]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Knippen Knippen / Föhnen Wassen / Watergolven Wassen / Knippen / Watergolven Permanent Deel Permanent Alle permanenten zijn incl. Knippen / Föhnen of Watergolven Coupe Soleil Haarverf € 26,00 € 29,50 BEL VOOR EEN AFSPRAAK 06-168 023 77 € 20,00 € 27,50 € 23,50 € 28,50 € 72,00 € 56,00 [ 12 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] I Roze Regenboog Café Hoofddorp Een Roze Regenboog Café in Cultuurgebouw Hoofddorp: een veilige en gezellige plek voor LHBTIQ+ouderen! Op woensdag 13 oktober j.l. heeft het Roze Regenboog Café in Hoofddorp haar deuren geopend. En veilige en gezellige plek voor LHBTIQ+ouderen. De datum van de opening is niet zomaar gekozen: hij viel midden in de Coming-out Week! De opening is verricht door wethouder Marjolein Steffens. Het Roze Regenboog Café, dat op elke tweede woensdag van de maand wordt gehouden in het Duycker Café in het Cultuurgebouw, is ontstaan uit een samenwerking van verschillende organisaties en individuen met een hart voor de LHBTI+ouderen, waaronder Amstelring, Het Cultuurgebouw, Cordaan, Pier K en vrijwilligers. Elders in het land bestaan al langer cafés speciaal voor LHBTI+ouderen. Bijna een derde van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse ouderen lijkt onzichtbaar en zwijgt over hun 'zijn' of over hun seksuele voorkeur. Dat is niet meer van deze tijd. Vanaf nu kan men iedere tweede woensdag van de maand zijn wie men is en onder zielsverwanten een gezellige middag doorbrengen in het Roze Regenboog Café. Bron: Noordhollands Dagblad [ 13]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] TEKENEN EN SCHILDEREN Maandag vanaf 10:00 uur Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30 uur . (Niet op de KIEN woensdagen) woensdagmiddag vanaf 13:30 (niet op de KIEN woensdagen) Maandag Dinsdagmiddag vanaf 12:30 uur Donderdag vanaf 13:30 tot 16:30 uur 19 januari 16 februari 16 maart 20 April 18 Mei “laatste voor de zomer” Uit eten met de eetclub Donderdag 9 december naar eetcafe Tijnes, Arnolduspark 3 in Hoofddorp Zondag 9 Januari 2022 naar Darbaar Royal Indian Cuisine, Kruisweg 969 in Hoofddorp Graag bijtijds bellen naar : Nan Kerkman 023-56391240 / 06-20341252 Woensdag en donderdagmiddag Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL [ 14 ]

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] ACTIVITEITENOVERZICHT. ALGEMEEN Maandag Activiteiten: vanaf 10:00 vanaf 13:30 Dinsdag vanaf 12:30 Woensdag vanaf 13:30 Tekenen en Schilderen Rummikub COORDINATOR ACTIVITEITEN Christine Veling Begeleiders: 023-56 51 138 Hetty Borregana-Woudstra Els de Zwart-Resoort 023-56 17 887 06-57115553 Bridge Joke van Veen Ans de Jong Sjoelen Suze van Dijk Chris van Emden vanaf 13:30 Kienen 3e woensdag v.d. maand (*) Deze activiteiten gaan vanaf 14:00 Donderdag vanaf 13:00 tot 14:30 vanaf 13:30 tot 16:30 vanaf 14:00 Vrijdag vanaf 12:30 Alle doordeweekse dagen. vanaf 12:30 9e van de maand Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bowlen bij Claus € 7,= incl. koffie/thee Klaverjassen Anneke Bouwman niet door op de kien-middagen Henk Korthals 020-3374998 023-5632277 023-8881023 023-5653256 023-5625003 023-5617994 Op de 1e donderdag vd. mnd. Tonny Schreurs Jos Schellings Jos van Gulik Jeu de Boules (Beetslaan t.h.v. nr. 134) Bridge * Biljarten UIT ETEN Aparte rubriek in infoblad Donderdagochtend Wandelen (Neem eerst contact op!) Museumbezoek Henk Korthals 023-5630520 023-5630683 023-5638445 023-5617994 —-VACANT—— Bel de voorzitter!!! Voor invullen van de vacature 023-56 51 138 Cees de Krijger (svhn.biljart@gmail.com) Nan Kerkman (06-20341252) (Neem eerst contact op!) Diana van den Ban vacant WOORDZOEKER : WOORD NR 50 = GROMPOT [ 15] 06-83382854 023-5639124 023-5630905

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] Voorzitter : Christine Veling voorzitter@sv-hn.nl 023-56 51 138 Secretaris: Henk Jan Boswijk Penningmeester: Cor van der Werf Ledenadministratie: Folkert Weiland Coördinator Activiteiten: Christine Veling secretaris@sv-hn.nl penningmeester@sv-hn.nl LEDENADMIN@SV-HN.NL 06 273 205 22 ACTIVITEITEN@SV-HN.NL COMMISSIES / Coördinator  Advertenties in INFOBLAD ADVERTENTIES@SV-HN.NL  Senioren BUS Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL  Reclame op de Bus VACANT (Cor van der Werf) BUSRECLAME@SV-HN.NL  Belasting hulpteam Tony Mulder 023 56 35 563  Het Solidariteitsfonds Senioren BUS Cor van der Werf (penningmeester) INFO WWW.BUS.SV-HN.NL  Bezorgteam Jan Terpoorten (06 446 711 46) BEZORGING@SV-HN .NL ALGEMEEN MAILADRES: INFORMATIE@SV-HN.NL  BRIEVENBUS: GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN 023-56 42 993  PER POST: SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP BANKREKENING: NL50 RABO 0307 9707 60 T.N.V. SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD [Ingeschreven KvK Amsterdam: 647 740 74] WWW.BUS.SV-HN.NL BUSINFO@SV-HN.NL Redactieteam “MEER SENIOREN” - UW BIJDRAGE VOOR ONS INFOBLAD GRAAG VOOR DE 15E VAN DE ONEVEN MAAND NAAR REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL. UITGAVE : 6 X PER JAAR IN EVEN MAANDEN. ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION / ALVA3 DRUK : BLADNL BEHEER WEBSITE SVHN = WEBBEHEER@SV-HN.NL WWW.SV-HN.NL WWW.BUS.SV-HN.NL VOOR 4 CHAUFFEURS INFORMATIE via Ineke van der Geest BUSINFO@SV-HN.NL — 023 5632646 MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] INFOBLAD “MEER - SENIOREN” VOLGENDE UITGAVE BEGIN FEBRUARI 2022 REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL [ 16]

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication