7

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD “MEER-SENIOREN” December 21-Januari 22 [50] De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) I De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar ook voor de ondersteuning van mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen. Redt u het niet meer in huis? Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt? De WMO is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En de WMO is ook bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Geldt dat voor u? In beide gevallen is de gemeente dan verplicht om u te ondersteunen. De gemeente bekijkt samen met u en uw partner of mantelzorgers welke hulp u nodig heeft. Daarna kijkt de gemeente hoe uw partner, kinderen, familieleden, vrienden of buren u eventueel kunnen helpen. Is deze hulp niet genoeg? Willen of kunnen familieleden of vrienden niet genoeg voor u betekenen? Dan kan de gemeente bijspringen. Ondersteuning De Wmo kent twee soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is er voor iedereen. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor iedereen van 75 jaar en ouder. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen Hulp in de huishouding: iemand die uw huis kan schoonmaken, de bedden opmaken, de ramen zemen of de was doen. Een Wmo-vervoerspas; waarmee u gebruik kunt maken van het Wmo-vervoer in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de belbus. Met de Wmo-vervoerspas kunt u vervoer over langere afstanden regelen bij Valys. Individuele begeleiding; de gemeente kan iemand regelen die u helpt bij uw administratie, of met boodschappen doen, structuur in uw dagen aan te brengen, u te helpen om in contact te komen met anderen. Een beschermde woonplek; met begeleiding voor mensen met een psychiatrische diagnose. Dagbesteding op maat; bij dagopvang brengen mensen de dag op een actieve manier door. Vaal gebeurt dit in een zorginstelling in de buurt, maar soms ook in een wijkcentrum of op een zorgboerderij. Aanpassingen aan de woning; zoals een traplift of een verhoogd toilet, Een rolstoel of scootmobiel; die krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Respijtzorg; Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen de zorg tijdelijk overnemen om u als mantelzorger een adempauze te geven. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of een verblijf in een zorghotel of logeerhuis. Of opvang in eigen huis, als degene voor wie u zorgt graag in zijn of haar vertrouwde omgeving blijft. Vervolg op pagina 8 [ 7 ]

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication