2

Eindeloos Ons reizende project met Zeeuwse dij ken als basis is neergestreken in weer een prachtig gebied: de wandel- en fi etsroute langs de noordkant van Noord-Beveland, het gebied tussen Colij nsplaat en Wissenkerke, in Nationaal Park Oosterschelde. Het is een uniek gebied vol afwisseling en steeds is daar weer de Oosterschelde met historische inlagen, een totaal belevingsgebied. Veel is hier in beweging gezet om deze massa water te beheersen, de bevolking te beschermen, zonder aan charme te verliezen. 15 vrouwelij ke kunstenaars hebben zich laten inspireren door dit gebied en op het thema ‘Eindeloos……’. Zij hebben beelden en installaties gemaakt die een verbinding aangaan met ruimte, fl ora en fauna, kunst en cultuur, verleden en heden. Basisschoolleerlingen (groep 7/8) van De Vliete en het Stelleplankier op Noord-Beveland hebben een bij drage geleverd door ‘paalkij kers’ te maken die uitkij ken op water en land en zo komen de leerlingen met kunst en kunstenaars in aanraking. Op elke willekeurige plek op de plattegrond bij de fi etsknooppunten kan de route worden gestart. Het wordt zeker een ontmoeting waar u geen spij t van zult hebben. De manifestatie van 4 juli tot en met 5 september 2021 is voor iedereen vrij toegankelij k. Wij vragen iedereen: respecteer de natuur en de beelden en installaties zodat deze combinaties onder weers- en windinvloeden zo goed mogelij k tot hun recht komen. 2021 Dij ken van Wij ven www.dij kenvanwij ven.nl 13 04 05

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication