9

6 Janneke Rottier Waar de wachters waken Mij n specialiteit is schilderen. Soms waag ik me op een zij spoor met een ruimtelij k werk. In mij n schilderij en zij n altij d natuur-belevenissen te zien. Water, ondergelopen land en bomen. En de schoonheid van de natuur is “Eindeloos”. Het dij khuisje boeide mij vanaf de eerste kennismaking met de route langs het water. Dit buitendij kse huisje is al jarenlang een uitvalsbasis voor mensen die de dij k in de gaten hielden. De paalhoofden voor het huisje gebruik ik als symbool voor de wachters die de dij k beschermen. Deze paalhoofden die ooit bomen geweest zij n, bomen die ook steeds weer opnieuw te vinden zij n in mij n schilderij en. Beschermers tegen allerlei weersinvloeden. De paalhoofden die als monniken langs het water staan en de wacht houden. Monniken waren meesters in het bedwingen van het water. Ook waren ze al vroeg bezig met het aanleggen van dij ken. Deze monniken zij n voornamelij k gemaakt van jute. Een verwij zing naar het dij khuisje waar nog altij d jute zandzakken staan die bescherming moeten bieden tegen de kracht van het water. De kracht en schoonheid van de zee. Waar de wachters waken. 9 www.jannekerottier.nl

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication