7

Verslag van het bestuur 2020 werd uiteindelijk een ingewikkeld jaar met extra uitdagingen. Niet in de minste plaats door de invloed van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid 19. Vergaderingen, bijeenkomsten en uitreikingen moesten digitaal plaatsvinden, waardoor de nuance binnen de vergaderingen slechts gedeeltelijk goed te volgen was. Ook de samenstelling van het bestuur is veranderd. Waar we het jaar begonnen met 6 bestuursleden bleven er na het afscheid van penningmeester Marcel Scherrenburg en voorzitter Jos Heijmans, slechts 4 bestuursleden over. Ook op deze plaats willen we de vertrokken bestuursleden hartelijk danken voor de geweldige inzet. Overgebleven zijn Rien Wijdeven (vicevoorzitter, plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend penningmeester) Franck Horio, Janieke v.d. Heuvel en Willem Bartelings (secretaris). Uiteraard zijn we volop op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook was er de start van onze nieuwe directeur, die een goede aanvulling is gebleken op de plannen van het bestuur. Het bestuur heeft 6 keer vergaderd, waarbij veel verschillende onderdelen voorbij zijn gekomen. Hierbij was een belangrijke de Maatschappelijke Dienstplicht. Er is heel veel werk verricht door onze directeur en twee bestuursleden om een goed plan neer te leggen bij Zon MW. Dat is uiteindelijk geaccordeerd, waardoor mooie mogelijkheden ontstaan voor 2021. Het project wordt uitgevoerd samen met Humanitas en Rnewt (een dochter van ContourdeTwern). Het project gaat nogal wat werk kosten, waarvoor nieuwe medewerkers zijn binnengehaald. Ook is de samenwerking met externen, zoals Scouting en het Rode Kruis, maar ook sponsors en gemeentes aan bod gekomen. Jaarverslag The International Award for Young People 2020 Pagina 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication