13

2.3.2 Oil & Gas Energie is een behoefte die de komende decennia zal blijven groeien. Hernieuwbare energie is echter niet de enige energiebron die aan deze groeiende vraag kan voldoen, aangezien hernieuwbare energiebronnen in 2050 slechts ongeveer 50% van de totale energiebehoefte kunnen leveren. Tijdens de transitieperiode blijft olie- en gasproductie nodig en kunnen de Nederlandse leveranciers wereldwijd de beste duurzame oplossingen leveren. De Noordzee heeft Europa’s grootste olie- en aardgasvoorraad. Het grootste deel van de reserves is in bezit van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Verder beschikken Nederland, Denemarken en Duitsland over Noordzee olie en -gas. Nederland heeft 160 bestaande olie- en gas platformen op de Noordzee en 13 bedrijven hebben een vergunning voor het opsporen of winnen van olie en aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke voorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van de olie en/of het aardgas. Door de transitie naar duurzame energie en het naderen van het einde van de economische levensduur van bestaande olie en gasplatformen, wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in modificatie en elektrificatie van bestaande platformen en ontmanteling van oude platformen. De oude platformen maken uiteindelijk plaats voor groene alternatieven en naar verwachting zal men de komende tien jaar 60% van de huidige installaties ontmantelen. Samenvattend Recentelijk is de logistieke ondersteuning van een aantal boorcampagnes uitgevoerd vanuit IJmuiden. Ook zijn er nieuwe productieplatforms in gebruik genomen. De huidige gasprijzen maken nieuwe investeringen lastig, maar Noordzeegas zal ook nodig zijn bij het stoppen van gaswinning op land in Groningen. Fossiele brandstoffen worden ingezet als transitiebrandstof, m.a.w. ze zijn hard nodig om de energietransitie te kunnen realiseren, de markten zullen dus hand in hand moeten gaan. Deze transitie heeft ook al plaatsgevonden onder de leden, die van oudsher actief JAARPLAN 2021 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication