14

waren in olie en gas, maar geleidelijk zijn gaan kijken naar wind op zee. Om windenergie en andere nieuwe energievormen te laten slagen zullen olie en gas geleidelijk afgebouwd moeten worden. De opgedane kennis en kunde, maar ook zeker de bestaande infrastructuur kan (deels) gebruikt of geconverteerd worden voor de opkomende markten. 2.3.3 Decommissioning De Nederlandse Noordzee telt 160 bestaande olie- en gas platformen, waarvan een groot aantal het einde van de economische levensduur nadert. De sector staat voor een grote operatie om deze infrastructuur te hergebruiken of te ontmantelen. Hergebruik van bestaande olie- en gasplatformen is maar beperkt mogelijk, naar inschatting van Nexstep komt circa 10% van de 160 platformen op het Nederlandse deel van de Noordzee hiervoor in aanmerking. Alle operators krijgen de komende jaren dus met ontmantelingsvraagstukken te maken, terwijl zij ook nieuwe ontwikkelingen en projecten plannen en uitvoeren. De ontmanteling gaat naar verwachting in relatief korte tijd op grote schaal plaatsvinden, waardoor men efficiënt kan werken en schaalvoordelen kan behalen. De komende tien jaar denkt men 60% van de huidige installaties te ontmantelen en de resterende 40% gedurende het decennium daarna. De piek verwacht men tussen 2021 en 2025. De curve voor ontmanteling verschuift mogelijk naar achteren door gedaalde energieprijs en Covid19. Het optimaliseren en afwegen van het ontmantelen van een platform met putten kost veel geld want er moet veel gebeuren. Vanwege de omvang en de hoge kosten draait het bij ontmanteling in de kern om optimaliseren van de werkzaamheden. Timing is daarvoor cruciaal, laat je een platform ‘stil’ vallen, dan lopen de kosten namelijk door. Aan de andere kant wil je ook niet te vroeg ontmantelen, want dan mis je misschien kansen om de infrastructuur te hergebruiken. Het laten staan van installaties behoort ook tot de mogelijkheden, in het geval van negatieve ecologische gevolgen bij ontmanteling. 14 JAARPLAN 2021

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication