18

De oude platformen maken uiteindelijk plaats voor groene alternatieven en naar verwachting zal men de komende tien jaar 60% van de huidige installaties ontmantelen. Samenvattend Er ontstaan nieuwe markten als gevolg van de energietransitie. Markten die samenhangen met de bestaande energievormen (fossiele brandstoffen) en wind. Deze nieuwe markten hebben we nodig om de groeimarkten verder uit te bouwen in het geval van offshore wind. Het kan ook dat de nieuwe energievormen ingezet worden om bestaande markten geleidelijk af te kunnen bouwen in het geval van oude gasplatformen, of om de bestaande infrastructuur te hergebruiken. Het is nog niet duidelijk hoe deze nieuwe energievormen zich gaan ontwikkelen en wat er technisch allemaal mogelijk is, daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Door bovenop de ontwikkelingen te zitten kunnen we verbanden leggen en op zaken inspelen. Het is wel duidelijk dat de nieuwe energievormen cruciaal zijn voor de toekomst en dat wij als AYOP op de eerste rij willen zitten om een netwerk op te bouwen, kennis te vergaren en relevante informatie te ontsluiten naar onze leden, zodat we gereed zijn wanneer dat nodig is. Onze regio heeft alle kennis en kunde in huis omtrent offshore olie en gas en offshore wind en kan zeker een waardevolle bijdrage leveren aan de nieuwe markten, die zich de komende jaren verder zullen ontwikkelen. In dat kader is het belangrijk om te inventariseren welke kennis en kunde bij onze leden aanwezig is. Denk aan spelers als Tata Steel, Port of Amsterdam en Port of Den Helder, die al samenwerken rondom waterstof. AYOP en haar leden zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen, kennis verzamelen, en waar mogelijk een waardevolle bijdrage gaan leveren. 18 JAARPLAN 2021

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication