19

2.3.5 Synergie vier thema’s Er zit enorme potentie in het reduceren van kosten en emissies in de offshore & maintenance (O&M) van zowel wind op zee als olie en gas. De kosten van O&M worden namelijk sterk bepaald door de uitdagingen die oudere offshore activa met zich meebrengen, dit leidt namelijk tot een grotere frequentie van onderhoud en bezoeken. Door in de offshore logistiek samen te werken tussen verschillende operators, en tussen olie & gas- en windsector, kunnen grote kostenbesparingen en emissiereducties gerealiseerd worden. Om dit te bereiken verschuift O&M steeds meer naar voorspelbaar en preventief onderhoud met een steeds lagere bezoekfrequentie tot gevolg. Ook voor decommissioning kunnen kosten bespaard worden in de offshore logistiek. Interessant om te kijken hoe het ontmantelen van een oud gasplatform gecombineerd kan plaatsvinden met het installeren van windturbines op zee. Hetzelfde geldt ook voor de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof en CO2. Door slim na te denken over combinaties en spelers kan de markt veel efficiënter bewerkt worden en kosten, tijd en emissies bespaard worden. Door een compleet ecosysteem in de regio te realiseren kan de potentie van de energietransitie volledig benut worden en creëren we synergie door en tussen de leden. Dit komt o.a. door: · Kennis en ervaring · Producten- en dienstenaanbod · Netwerk en de bestaande samenwerkingen · Ontwikkeling van de Energiehaven (extra ruimte voor bijv. opslag en assemblage, direct aan zee) · Focus op geschikt personeel en innovatie 2.3.6 Marktvolwassenheid thema’s De vier thema’s bevinden zich in een andere fase qua marktvolwassenheid. Iedere fase vraagt om een andere mix aan activiteiten en communicatie om daarmee een maximale impact en resultaat voor de leden te behalen. JAARPLAN 2021 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication