20

GROFWEG ZOUDEN DE THEMA’S ALS VOLGT INGEDEELD KUNNEN WORDEN. NEW ENERGY Onvolwassen markt (verkennen) Markt in kaart brengen, onderzoeken concrete kansen en mogelijkheden, interesse bij leden polsen, kennis en kunde leden inventariseren, markt gaan bewerken, interessse extern kenbaar maken DECOMMISSIONING Opgroeiende / stabiliserende markt (zaaien) Actief markt bewerken, leden onder de aandacht brengen, propositie opstellen, belangen behartigen, regio postioneren OFFSHORE WIND Volwassen markt (oogsten) Kansen verzilveren, voortgang monitoren, bestaande relaties onderhouden, bijsturen OIL & GAS Aflopende markt Langzaam afbouwen, kennis overdragen, hergebruik onderzoeken, laatste kansen verzilveren 2.3.7 Inzet per thema New Energy is een thema waarvan de markt momenteel aan het ontstaan is. We zitten dus in de onderzoekende of verkennende fase. Belangrijk is om te kijken in welke richting hij ontwikkelt en waar er kansen liggen voor de leden. We zullen marktinformatie moeten inwinnen, congressen en seminars bijwonen, gesprekken voeren om te zien wat onze leden en stakeholders aan kennis en kunde hebben, kansen met de leden delen en de interesse polsen. Mogelijk moet er ook nog een vertaalslag gemaakt worden van de kansen naar concrete business opportunities voor de leden. 20 JAARPLAN 2021

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication