22

2.4 ACTIVITEITEN Passend binnen de thema’s organiseert AYOP uiteenlopende activiteiten voor haar leden. Het streven is om 75% van de activiteiten gepland te laten plaatsvinden, maar het is ook belangrijk om flexibel te zijn om op bepaalde ontwikkelingen in te kunnen spelen (25% flexibel). Daar komt bij dat het onbekend is hoe Covid19 zich volgend jaar ontwikkelt. In het jaarplan volgen we twee sporen naast elkaar, we gaan er enerzijds van uit dat het virus nog steeds aanwezig is en anderzijds houden we rekening met fysieke activiteiten. De reden hiervoor is dat we op deze manier voorbereid zijn en snel kunnen bijsturen. De activiteiten variëren dan ook van online business calls tot fysieke beursdeelnames en alles wat daartussen valt. De impact van de activiteiten op de doelen en strategie varieert per activiteit. Zo zijn de business calls en Leden-Ontmoeten-Leden bijeenkomsten erop gericht om het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen en om kennis, informatie en ideeën te delen. Uiteindelijk leren de leden elkaar hierdoor beter kennen en wordt de kans op samenwerking aanzienlijk vergroot. De business calls hebben nog een andere belangrijk doel en dat is het ledencontact op reguliere basis laagdrempelig te onderhouden. Persoonlijke leden bezoeken zijn ervoor om contact met de leden te onderhouden. Als vereniging is het belangrijk om goed te weten wat er speelt bij je leden. Het AYOP-team haalt hier dus kennis en informatie op en krijgt daarmee een beter beeld van de business en het verdienmodel van de leden. Hierdoor kan het team meedenken bij uitdagingen of kansen, kunnen verbanden gelegd worden en kunnen de leden beter bediend worden. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) is bedoeld om de leden te informeren over het reilen en zeilen van AYOP. Uiteraard is de ALV ook een perfecte gelegenheid voor leden om elkaar te ontmoeten en kennis, informatie en ideeën uit te wisselen. De vergadering wordt gecombineerd met de OV-IJmond haringparty zodat er extra netwerkgelegenheid is met een andere organisatie uit de regio. 22 JAARPLAN 2021

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication