33

van marktkansen, innovaties, kennis en nieuwe leden. Nieuwsberichten zijn expliciet geen nieuwsberichten van leden, tenzij het baanbrekende ontwikkelingen betreffen die voor de hele sector van belang zijn. In dat geval wordt het nieuwsbericht van het lid naar AYOP-content herschreven. Elk nieuwsbericht moet neutraal, informatief, concreet, gemakkelijk leesbaar en van goed beeldmateriaal voorzien zijn. Persberichten worden ingezet om via de regionale en (inter)nationale (vak)media nieuwe ontwikkelingen te delen die nieuwswaardig zijn. Het zijn ontwikkelingen over AYOP of waar AYOP als vereniging een belangrijke bijdrage aan geleverd heeft. Een persbericht is dus eigen nieuws en niet het doorplaatsen van leden nieuws. Hiervoor is LinkedIn het juiste kanaal. Advertenties (online en offline) worden ingezet om de bekendheid van AYOP onder de juiste doelgroepen te vergroten of om bepaalde innovaties, duurzame ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Advertenties kunnen ook ingezet worden om een de regio te promoten en daarmee een positieve indruk bij toekomstige medewerkers achter te laten. Ze dragen bij aan het imago van de regio als ‘offshore energie regio’. Sponsoring wordt ingezet om de naamsbekendheid van AYOP te vergroten. Daarnaast kan sponsoring strategisch worden ingezet om nieuwe leden te werven of bepaalde samenwerkingen te verdiepen. Ook kan sponsoring vanuit een maatschappelijk oogpunt overwogen worden, belangrijk is wel dat alles in belang van de vereniging gebeurt. Social media wordt ingezet om eigen nieuwsberichten, events en ledennieuws te delen met ‘de wereld’. Om regio ontwikkelingen onder de aandacht te brengen, om kennis of innovaties te delen of om onze activiteiten te promoten. Het bereik van social media is veel breder en doelgerichter dan de nieuws- en persberichten, dat maakt dit kanaal zeer geschikt voor het promoten van de vereniging en de regio. Ook wordt het ingezet om mensen naar de website te trekken voor meer informatie. JAARPLAN 2021 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication