12

Ziekte en vervanging personeel Door personeelstekort in het onderwijs is het soms moeilijk om vervanging te regelen. Intern hebben we een aantal maatregelen vastgelegd om verantwoorde opvang mogelijk te maken. We zoeken zoveel mogelijk bevoegde leerkrachten als vervanger. Wanneer dat niet lukt, regelen we de opvang met behulp van onderwijsassistente of stagiaires. Soms zal een groep gecombineerd of opgesplitst worden. Een en ander is per situatie verschillend. We proberen onrustige situaties te vermijden en spannen ons in om te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden. Dat laatste zal overigens altijd vooraf aangekondigd worden en gebeurt dus niet onverwachts. Aanmelding van leerlingen Hoe kunt u uw kind aanmelden voor Het Kompas? In de meeste gevallen nemen de ouders telefonisch contact op met de school. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek met u en uw kind. Tijdens dit kennismakingsbezoek: - krijgt u van de directie en/of groepsleerkracht informatie over de school, - ontvangt u de schoolgids en een aanmeldingsformulier. Tevens maken wij een rondleiding door de school, waarbij een kort bezoek wordt gebracht aan de verschillende groepen en hun leerkrachten. Wanneer u uw kind bij ons op school heeft aangemeld, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Ruim een maand voordat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, nemen we contact met u op om afspraken te maken voor de kennismakingsdagen. Normaal gesproken gaan we daarbij uit van twee kennismakingsmomenten. Het kan echter voorkomen dat er meer momenten gepland moeten worden. Dat kan per leerling verschillen. U ontvangt daarna bericht wanneer uw kind voor de eerste keer op school wordt verwacht. Vanzelfsprekend mag u de eerste morgen of middag uw kind in de klas vergezellen. Op de dag nadat de leeftijd van 4 jaar is bereikt, wordt de leerling toegelaten. Leerlingen die van een andere school komen worden na overleg met directeur en leerkracht toegelaten tot onze school. Nieuwe leerlingen ontvangen van de school een vragenlijst, die moet worden ingevuld. Indien nodig, zal de desbetreffende leerkracht hierover met u in contact treden. Overigens zijn de inschrijfformulieren ook te downloaden via onze website. Onderwijstijd en het vier-gelijkedagenmodel Per jaar krijgen de kinderen in alle groepen tussen de 940- en 950 uur les. In totaal maken de kinderen op onze school meer uren dan het minimum dat door de overheid

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication