18

4 De inhoud van ons onderwijs Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het zogenoemde jaarklassensysteem. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep (groep 1 - 8). Binnen een ‘jaargroep’ maakt ieder kind zijn/ haar eigen ontwikkeling door. Organisatiemodel op onze school In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling op het Kompas niet stilgestaan. Ten einde onderwijs op maat te kunnen bieden, hebben wij ons gericht op verschillende aspecten van adaptief onderwijs, d.w.z. het onderwijs aanpassen aan de behoeften van de kinderen. In dit kader hebben wij ons allereerst gericht op het klassenmanagement. Binnen alle groepen is het klassenmanagement gericht op de volgende zaken: - Structuur - Inrichting (van het lokaal tot het schoolplein) - Actieve deelname en betrokkenheid van de leerlingen - Regels en Afspraken - Afstemming op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen middels het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) Coöperatieve Leerstrategieën en boeiend onderwijs Op onze school werken we met coöperatieve leerstrategieën. Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar. We werken op Het Kompas o.a. met de volgende structuren: • Mix en ruil: Hierbij lopen de kinderen kriskras door de klas met een kaartje met een opdracht erop (bijv. een tafelsom, een plaatje van een voorwerp) op zoek naar een andere leerling. Leerlingen worden met behulp van het kaartje ondervraagd en ruilen dan van kaartje om de procedure te herhalen met een andere leerling. • Binnen- en buitenkring: Hierbij vertellen eerst de kinderen uit de binnenkring naar aanleiding van een vraag of opdracht iets aan kinderen uit de buitenkring. Hiervoor krijgen ze denktijd. Daarna wordt van rol gewisseld en vertellen de kinderen uit de buitenkring iets aan de binnenkring. Deze activiteit is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de woordenschat. De basisprincipes waaraan een les coöperatief leren moet voldoen zijn: • Gelijke deelname • Individuele aansprakelijkheid (alle kinderen zijn individueel aanspreekbaar over de leeropdracht) • Positieve onderlinge afhankelijkheid (kinderen kunnen de opdracht niet alleen doen en zijn afhankelijk van elkaar) • Simultane interactie (alle kinderen zijn tegelijkertijd actief)

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication