19

Op onze school zijn vier gediplomeerde coaches Coöperatieve leerstrategieën. Deze coaches bezoeken 1 keer per jaar de klassen, zodat de didactische structuren goed worden uitgevoerd en de leeropbrengst optimaal is. Verder organiseren deze coaches meerdere keren per jaar opfrisbijeenkomsten voor de leerkrachten. Coöperatief leren is een onderdeel van Boeiend Onderwijs. Binnen onze Stichting Onze Wijs hebben we al veel nascholingen op dit gebied gevolgd. Binnen boeiend onderwijs proberen we de kinderen door middel van boeiende werkvormen meer te betrekken bij de lessen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het maken van een mindmap, relatiecirkel of een gedragspatroongrafiek. Hogere betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten, betekent ook hogere opbrengsten. Huiswerk op het Kompas We geven de kinderen op onze school huiswerk mee om: - kinderen te laten oefenen met de leerstof - kinderen te laten wennen aan huiswerk - kinderen te leren omgaan met een agenda - een attitude te kweken bij kinderen - ermee gewend te zijn voor het voortgezet onderwijs We geven huiswerk mee, wat alle kinderen in principe zelfstandig kunnen maken of leren. Er wordt in groep 5 structureel gestart met huiswerk en dit krijgt natuurlijk een vervolg in groep 6, 7 en 8. Wij proberen het huiswerk op onderstaande, gestructureerde wijze voor de kinderen in hoeveelheid op te bouwen. Groep 4: Boekbespreking Groep 5: Boekbespreking, 1 keer per week huiswerk (maakwerk of leerwerk) Groep 6: Boekbespreking, spreekbeurt en 1 keer per week huiswerk. Na de herfstvakantie verandert dit naar 2 keer per week (maakwerk en/of leerwerk). Groep 7: Boekbespreking, spreekbeurt, 2 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van wereldoriëntatie, Topografie en Engels. Groep 8: Spreekbeurt, het schrijven van een onderzoek, 3 keer per week huiswerk en samenvattingen leren voor toetsen van wereldoriëntatie, Topografie en Engels. Nadat de kinderen van groep 8 hun schooladvies hebben gekregen, krijgen de kinderen (deels) op hun eigen niveau huiswerk mee naar huis en ook in de hoeveelheid wordt gedifferentieerd. In groep 6 adviseren wij de kinderen dan ook om een agenda en een eigen huiswerkmap aan te schaffen. In groep 7 en 8 moeten de kinderen deze aanschaffen. Afspraken huiswerk vergeten: Groep 5: Na de kerstvakantie je huiswerk vergeten? Op school opnieuw maken. Bijhouden per leerling. Toets eventueel opnieuw maken. Groep 6: Tot de herfstvakantie eenmaal je huiswerk vergeten (toets opnieuw maken). Daarna bijhouden per leerling, maken na school als je het niet bij hebt. Groep 7: Eerste keer vergeten kan, anders na schooltijd maken + vanaf de kerst een extra werkblad. Groep 8: Eerste keer vergeten kan, anders na schooltijd maken + extra werkblad. Tip: Kinderen die veel moeite hebben met het maken van hun huiswerk, kunnen gebruiken maken van de huiswerkklas. Geef dit aan bij de groepsleerkracht. De huiswerkklas wordt voor onze leerlingen van groep 4-8 georganiseerd op dinsdag en donderdag van 14:30 - 15:00 uur. Schoolgids 2021-2022 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication