20

Leerlingenraad Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen. In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht: • de inrichting van het speelplein • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop • sfeer in de groepen etc. De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen. Burgerschap De leerlingenraad is één van de voorbeelden hoe onze school omgaat met het begrip burgerschap en hoe we dit bij onze leerlingen willen ontwikkelen. Dit geven we op onze school op de volgende wijze inhoud: • Deelname in kringgesprekken en projecten, spelen en werken d.m.v. werkvormen 20 Het Kompas (coöperatief), waarbij ieder een gelijke taak, kans en inbreng heeft. • Meedenken en meebeslissen over oplossingen bij problemen, klassenaangelegenheden en bij het maken van afspraken en regels. • Leren over de eigen leefomgeving in de wereldoriënterende vakken, waarbij bezoeken horen aan bijzondere plaatsen in de omgeving. • Projecten over geestelijke stromingen. • Drama-activiteiten. • Verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het bevorderen van de leefbaarheid binnen de school. • Vast onderdeel binnen de methodes “Kwink”, “Trefwoord” en Weerbaarheid (Rots en Water). Wat leert uw kind op Het Kompas? In dit hoofdstuk willen wij u het één en ander vertellen over wat kinderen leren op onze school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken. Het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen in eigen tempo en ritme verder te gaan. Onderwijs in groep 1/2 Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken wij met vijf combinatiegroepen 1/2. Wij hebben gekozen voor groepen 1/2 omdat wij vinden dat wij op deze manier beter kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van een kleuter. Kinderen krijgen hierdoor meer de mogelijkheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren doordat er verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Ook het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hoort hierbij. De belangrijkste begrippen in de schoolcarrière van een kind zijn: relatie (de band tussen leerlingen

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication