21

en leerkrachten), competentie (nieuwsgierig zijn en vertrouwen hebben in eigen kunnen) en autonomie (eigen verantwoording). Dit is dus het eerste waar wij mee aan de slag gaan als een kind op het Kompas start. Wij bereiken dit door: • Entreeformulier waarbij ouders schriftelijk informatie geven over hun kind zodat wij direct bij aanvang in kunnen spelen op de behoeften van de leerling. • Een entreegesprek met ouders over het welbevinden van hun kind na een aantal weken onderwijs op onze school • Het creëren van een veilig klimaat (voorspelbaarheid en regelmaat). • Een aantrekkelijke leeromgeving te creëren die de nieuwsgierigheid prikkelt en uitlokt tot leren. • Het kind zelfvertrouwen te geven (veel positieve ervaringen opdoen en positieve bevestigingen geven). • Zelfstandigheid te stimuleren. De aanpak in de kleutergroep verschilt van die van de andere groepen. Alle vakgebieden komen aan bod, maar ze worden spelenderwijs geïntegreerd in een groter geheel met behulp van een thema waarover gewerkt wordt. Wij werken met brede thema’s vanuit LIST (zie verderop in dit hoofdstuk), waarbij het aanbieden van prentenboeken centraal staat. Dit zijn brede thema’s waar veel verschillende verschillende perspectieven en dilemma’s over bestaan en die steeds weer het denken stimuleren en leiden tot discussies. Een thema duurt ongeveer zes weken. We werken aan de zelfstandigheid door in alle kleutergroepen te werken met een planbord. Het “werken” is dus veelomvattend. Het resultaat is niet het belangrijkste, maar hoe je er mee aan het oefenen bent geweest. Om kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind maken we gebruik van het observatie- en registratiemodel KIJK (afkorting van Kijk In Je Klas). Doordat we de kinderen in groep 1/2 regelmatig observeren, krijgen we een helder beeld van hun ontwikkeling. Indien nodig wordt de ontwikkeling van het kind intern besproken. Dit kan zowel bij een achterstand als een voorsprong in de ontwikkeling zijn. De KIJK-registratie wordt tweemaal per schooljaar ingevuld. Het rapport voor de groepen 1/2 correspondeert met de KIJK. Dit wordt ook op de oudergesprekken besproken. Samenwerking met peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf In het kader van een warme overdracht bestaat er een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf (ook gastouders) en het Kompas. Hier valt ook de samenwerking met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onder. Doel van deze samenwerking is de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Schoolgids 2021-2022 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication