22

De activiteiten in groep 1-8 Taalvaardigheid/spelling/spreken en luisteren In kleutergroepen bieden we de kinderen brede thema’s aan vanuit LIST. Daarnaast gebruiken we de methode “Kleuterplein” of thema’s van “Kleuteruniversiteit als bronnenboek. Bij deze methodes ontwikkelen de kleuters zich spelenderwijs op alle kleuterdomeinen ontwikkelen. Kleuters willen spelen en dingen ontdekken. In deze methode worden aantrekkelijke thema’s aangeboden, waarin de kleuters uitgedaagd worden om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. De volgende leerlijnen worden aangeboden in deze kleutermethode: Taal-lezen en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, muziek, drama (spel), wereldoriëntatie, burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. In groep 3 zijn de lees-/taalactiviteiten één geheel. Lezen kan niet zonder taal en taal niet zonder lezen. Om de lees/taalontwikkeling goed te kunnen volgen worden er naast de toetsen die bij de methode horen, niet-methodegebonden toetsen afgenomen. In de groepen 4 t/m 8 wordt voor ons taal – en spellingonderwijs gewerkt met de methode “Taalverhaal.nu”. Met Taalverhaal.nu krijgen de kinderen taal- en spellingonderwijs aangeboden in een duidelijke structuur met voldoende aandacht voor herhaling. De methode daagt iedere leerling op zijn of haar niveau uit. De groepen 5 t/m 8 verwerken de lessen taal van Taalverhaal.nu op hun chromebook. De groepen 4 werkt nog op papier en gebruikt de chromebooks voor extra inoefening. De lessen spelling worden in alle groepen nog op papier gemaakt. Leesonderwijs in de groepen - LIST Het leesonderwijs wordt in alle groepen vormgegeven door het leesinterventieproject LIST. LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van de leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerling niveau. Het doel hiervan is om van de leerlingen gemotiveerde en strategische lezers te maken. Er wordt ingezet op het leesbegrip en de leesbeleving van de leerling. Het plezier hebben in lezen staat hierbij voorop. Wij streven ernaar dat alle leerlingen functioneel geletterd de basisschool verlaten. Dat wil zeggen AVI Plus en minimaal AVI E6 voor de moeizame lezers. We streven ernaar de motivatie van de leerlingen hoog te houden waardoor het plezier blijft, evenals de hoge leesresultaten. LIST in groep 1 en 2 In de kleutergroepen wordt er veel aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. Hierdoor worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op het formele lees- en taalonderwijs. In de onderbouw wordt er gewerkt met brede thema’s, bijv. Feest?! vanuit LIST. Binnen een thema worden prentenboeken gebruikt die het thema vanuit verschillende perspectieven bekijken. Een prentenboek lezen we meerdere keren voor. Iedere kleutergroep heeft ook een lees- en schrijfhoek, waarin de kinderen dagelijks bezig kunnen zijn met boeken en letters tijdens het spelen en werken. Hierdoor creëren we op jonge leeftijd al interesse voor letters en boeken. Bij een thema gebruiken we de methode Kleuterplein of Kleuteruniversiteit als bronnenboek. LIST in groep 3 De belangrijkste taak van de leerkracht in groep 3 is ervoor te zorgen dat de kinderen leren lezen. 22 Het Kompas

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication