23

In groep 3 wordt er vanuit LIST gewerkt met het 6-blokkenmodel. Dit houdt in dat er verdeeld over de dag korte momenten gepland staan waarin gewerkt wordt aan het leren lezen met de kinderen. Het ene kind pakt het lezen sneller op dan het andere kind. Kinderen die moeite hebben met het leren lezen krijgen extra begeleiding en leertijd. Kinderen die ver in hun leesontwikkeling vooruit zijn, kunnen zich tijdens blok 1 t/m 3 aansluiten bij een hardop- of een stilleesgroep (zie groep 4-8). Naast LIST worden er in groep 3 ook onderdelen gebruikt uit de Kimversie van de methode Veilig leren lezen. Zo wordt de volgorde van het aanbod aangehouden, wordt de spellingsleerlijn gevolgd en wordt er gebruik gemaakt van materialen zoals het letterbord en de leesspellen. Hiermee wordt een gevarieerd aanbod gecreëerd gericht op leesplezier. LIST in de groepen 4 t/m 8 Er wordt dagelijks (technisch) gelezen in stillees- en in hardop leesgroepen. Dit wordt groepsdoorbrekend gedaan. Dagelijks een les LIST lezen bestaat uit; inleiding en boekpromotie, effectieve leestijd én een afsluiting. De hardop leesgroepen bestaan uit leerlingen die AVI niveau E4 nog niet hebben behaald en worden gevormd vanaf groep 4. De stilleesgroepen bestaan uit leerlingen die minimaal AVI E4 hebben behaald. Vlotte lezers uit groep 3 krijgen op deze manier de kans om in het tweede halfjaar van groep 3 aan te sluiten bij deze hardop leesgroepen en op niveau verder te lezen. Verder wordt het leesonderwijs nog aangevuld met begrijpend, expressief en studerend lezen. Het technisch lezen zit bij de groepen 4 t/m 8 verwerkt in LIST. Begrijpend lezen Goed technisch lezen is één van de belangrijkste voorwaarden voor het goed kunnen begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen wordt er gewerkt met de methode Nieuwsbegrip. Begrijpend lezen wordt in het tweede halfjaar van groep 4 voor het eerst aangeboden. Vanaf groep 5 staat begrijpend eer per week op de planning. Bij Nieuwsbegrip wordt wekelijks een actueel onderwerp in een speciaal opgestelde tekst ontwikkeld. Deze methode geeft verwerkings- en oefenmogelijkheden op de computer, die ook thuis te gebruiken zijn. Voor de verwerking gebruiken de leerlingen deels de Chromebooks. Zij oefenen hierbij dan ook de speciale woordenschatoefeningen die bij de tekst zijn samengesteld. Om de vorderingen bij te Schoolgids 2021-2022 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication