24

houden worden de leerlingen regelmatig getoetst, zowel met de toetsen van de methode als met niet-methodegebonden toetsen. Schrijven Op Het Kompas werken we in groep 1-2 niet met een methode voor schrijfonderwijs. Voorbereidende schrijfoefeningen zitten in de lessen verweven. Tevens wordt er middels LIST aandacht besteed aan (voorbereidende) schrijfoefeningen. De rijke taalomgeving, met diverse schrijfmiddelen en voorbeelden van geschreven taal, stimuleert kinderen tot schrijven in de lees-/schrijfhoek en bij andere activiteiten. Om te leren schrijven is een goede grove en fijne motorische ontwikkeling nodig. Daarom wordt er in groep 1-2 spelenderwijs en tijdens de gymlessen aandacht besteed aan de fijne en grove motoriek. Daarnaast wordt er in deze groepen spelenderwijs en tijdens de gymlessen aandacht besteed aan de fijne motoriek. Een goede fijne motoriek is een belangrijke voorwaarde om tot schrijven te komen. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”. In groep 3 wordt begonnen met het aanbieden van het verbonden schrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Daarnaast worden de eerder aangeleerde letters en letterverbindingen toegepast in woorden en zinnen. De moeilijkheidsgraad neemt vervolgens toe, zowel door de soort woorden en zinnen als door de veranderende liniatuur in de schriften. Dit proces gaat door in groep 5. In groep 6 wordt in de eerste helft van het schooljaar het blokschrift aangeboden. Na dit halve jaar mogen de kinderen kiezen of zij verbonden- of in blokschrift gaan schrijven. In de groepen 7 en 8 wordt het schrijven onderhouden door één les per week in het door het kind gekozen schrift (verbonden of blok). Engels Engels wordt op Het Kompas vanaf groep 4 Engels aangeboden. Via TV, radio, computer, muziek 24 Het Kompas komen kinderen met deze taal in aanraking. Ze leren de taal op een eenvoudige manier spreken en schrijven. We doen dit met behulp van de nieuwe methode “Take it easy”. Deze methode werkt met native-speakers die fungeren als co-teachers via het digibord. Daarnaast biedt deze nieuwe methode heel veel afwisseling. Rekenen en Wiskunde Op onze school zijn we in het schooljaar 2020-2021 in de groepen 3 tot en met 8 gestart met de nieuwe methode Pluspunt 4. De groepen 3 en 4 werk met de papieren variant waarbij het basislesmateriaal op papier wordt aangeboden met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware op de chromebook. Vanaf groep 5 wordt volledig digitaal gewerkt met behulp van Chromebooks. De lesstof wordt digitaal aangeboden, maar als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. De nieuwe editie van Pluspunt combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm; het biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties.

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication