25

Pluspunt besteedt ruim aandacht aan oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden. Een goede beheersing van de basisvaardigheden voor rekenen is noodzakelijk om achterstanden bij rekenen en wiskunde te voorkomen. De methode is dusdanig gedifferentieerd dat elk kind gericht werkt naar het eindniveau dat past bij zijn/ haar mogelijkheden en het daarbij passende vervolgonderwijs. Voor de snelle en begaafde rekenaars biedt de methode uitdagend materiaal en een compactere leerroute. Sommige kinderen hebben meer tijd dan gemiddeld nodig om een rekendoel te behalen. Voor deze kinderen kan worden overwogen om over te stappen op een programma waarin meer tijd is gereserveerd om doelen te behalen. In het schooljaar 2021-2022 zullen wij ons de methode nog meer eigen maken. Uiteraard door het geven van lessen, maar ook door bijvoorbeeld lessen samen voor te bereiden en het vak rekenen regelmatig op vergaderingen terug te laten komen. Wereldoriëntatie Faqta is een lesprogramma dat we vanaf dit schooljaar gaan gebruiken voor de wereldoriënterende vakken bij ons op school. Faqta wordt gebruikt vanaf groep 3 tot en met 8. Aardrijkskunde (inclusief topografie), natuur, geschiedenis en techniek worden geïntegreerd aangeboden. Faqta is een uitdagend video-based leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs, waar de leerkracht de coach, de motivator en inspirator is. De kinderen werken samen aan uitdagende opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning.Het leggen van een goede basiskennis, het ontwikkelen van vaardigheden, onderzoekend en ontwerpend leren komen samen in avontuurlijke thema’s. Kinderen leren bijvoorbeeld programmeren, een DJ worden en virtual reality, maar ook zaken als het Romeinse Rijk en het nadenken over oplossingen tegen de opwarming van de aarde komen aan bod. Faqta biedt een aparte leerlijn topografie aan. De kinderen leren omgaan met kaart en atlas als belangrijke hulpmiddelen voor het vak topografie. In groep 5 worden allerlei kaartvaardigheden aangeboden en wordt er met name naar de eigen omgeving gekeken. In groep 6 leren de kinderen per provincie de topografie van Nederland. In groep 7 komt Europa aan de orde en in groep 8 wordt afgesloten met de topografie van de wereld. Ook techniek komt binnen Faqta uitgebreid aan bod. Daarnaast zijn we twee jaar geleden ook gestart met naschoolse technieklessen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De lessen worden gegeven door een professor (Mad Science). Heel veel kinderen van onze school hebben deelgenomen aan deze technieklessen en de reacties waren overweldigend. In het komende schooljaar krijgt dit een vervolg. Verkeer Vanaf groep 3 werken we met de methode “Let’s Go”. Deze methode is digitaal en wordt vanuit het digibord interactief aangeboden. Ze is in samenwerking met de ANWB ontwikkeld. We organiseren daarbij elk jaar een verkeersactiviteit waarbij kinderen in de praktijk zien waar ze in het verkeer op moeten letten en welke gevaren ze tegen kunnen komen. Verder krijgen de kinderen in groep 7 te maken met een praktijk- en een theorie-examen wat het vak verkeer betreft. De groepen 2, 4,6 en 8 krijgen ieder jaar de ANWBactiviteit “Streetwise” aangeboden. Schoolgids 2021-2022 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication