26

Kunstzinnige oriëntatie In de groepen 3 t/m 8 staan wekelijks tekenen en handvaardigheid op het programma. Er worden in de loop van het schooljaar verschillende technieken aangeleerd en beoefend. Sinds een aantal jaar zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Zeeuws Museum. De groepen 4 tot en met 6 krijgen twee gastlessen in de klas rondom een thema uit het leesplankje (schelp, slot en sleutel, etc.) Dit thema wordt door de groepsleerkracht gekozen. De gastlessen worden verzorgd door een docent van het ZM. Het gekozen onderwerp staat in die lessen centraal en is ook in de groep aanwezig. De groepen 7 en 8 plannen jaarlijks zelf een bezoek in en richten zich daarbij op het Poldermuseum, Bevrijdingsmuseum of het Watersnoodmuseum. De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van het aanbod van Kunsteducatie Walcheren. Dat wisselt jaarlijks, variërend van een voorstelling op school of in het theater, of een workshop op maat in de klas. Muziek Het muziekonderwijs of muzikale vorming valt uiteen in vier onderdelen: muziek beluisteren, muziek maken, noteren van ritme, muziek en beweging. In alle groepen wordt aan deze deelgebieden aandacht besteed, rekening houdend met de leeftijd van de groep. Muziek heeft binnen Het Kompas in het afgelopen jaar extra aandacht (o.a. middels muzieksubsidie) gekregen. De aanschaf van Methode123-Zing en meerdere instrumenten hebben hier al toe bijgedragen. Komend schooljaar gaan we op de ingeslagen weg verder. We zullen dit doen door onder andere de leerkrachten verder te professionaliseren, gastlessen in de klas, maar ook muzieklessen na schooltijd te organiseren, waarbij kinderen kennis kunnen maken met verschillende muziekinstrumenten. Dit alles onder begeleiding van de Zeeuwse Muziekschool. Muziek komt ook uitgebreid aan de orde tijdens de afscheidsmusical van groep 8. Aan het eind van groep 8 wordt er namelijk door de leerlingen van deze groepen een musical ingestudeerd. Op hun slotavond presenteren zij deze musical aan de ouders en andere belangstellenden. Godsdienst/Geestelijke stromingen Het Kompas is een P.C./R.K. school. Dat betekent dat we zowel de rooms-katholieke als de protestants-christelijke geloofsovertuiging aanvaarden op onze school. We zien dit als volgt: naast elkaar en toch verschillend, respect voor elkaars geloofsovertuiging, maar ook leren van elkaar. Ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn bij ons welkom, ook ouders die weinig of geen aandacht besteden aan geloofsopvoeding. Wel vragen we of de kinderen en ouders onze identiteit willen respecteren. Om onze geloofsovertuiging uit te dragen naar de kinderen hebben we gekozen voor de methode “Trefwoord”. Het doel van het werken met deze methode is uw kind in aanraking te brengen met de Bijbelverhalen en daardoor met God en de medemens zodat “geloven” een manier van leven wordt. De schooldag wordt meestal geopend en beëindigd met een gesprekje, lied of gebed vanuit beide tradities. Kerstmis en Pasen worden gezamenlijk gevierd, waarbij de nadruk ligt op het religieuze karakter van deze christelijke feesten. Bij de Kerstviering worden vaak ook de ouders uitgenodigd. De methode Trefwoord brengt de kinderen ook in aanraking met de verschillende geestelijke stromingen. Vanaf groep 1 t/m 8 wordt iedere week anderhalf uur besteed aan de godsdienstige vorming. Bewegingsonderwijs Van groep 1 t/m 8 wordt op onze school bewegingsonderwijs gegeven. In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit houdt in: buitenspel, spel in de klas 26 Het Kompas

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication