27

en bewegingsonderwijs in de speelzaal. In groep 3 t/m 8 worden de lessen gegeven door de eigen groepsleerkracht. We zorgen ervoor dat alle bewegingsvormen in de loop der jaren aan de beurt komen. Daarbij maken we gebruik van de “Zapp-methode”. Het grote voordeel van “Zapplessen” is dat de materialen grotendeels kunnen blijven staan en dat alle groepen op die dag daar gebruik van maken. Dit zorgt voor meer gymtijd omdat je niet steeds alles moet klaarzetten en opruimen. Tevens zorgt deze methode ervoor, dat alle leerlingen continu actief zijn tijdens de gymles. Sociale vaardigheden Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen over “goede” sociale vaardigheden beschikken, maken we gebruik van de methode “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL). Ook besteedt Kwink aandacht aan burgerschap en mediawijsheid (social media). Lessen Weerbaarheid op Het Kompas Sinds enkele jaren krijgen alle kinderen op Het Kompas te maken met een lessenserie Weerbaarheid. Als school willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname aan de Elk jaar worden alle lessen geheel vernieuwd, daardoor is Kwink erg actueel. Kwink richt zich op preventie, het voorkomen van, bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep. Als school hebben wij voor Kwink gekozen omdat Kwink: - verstorend gedrag en pesten voorkomt; - een groepsbrede, preventieve aanpak kent; - de leeropbrengsten verhoogt; - bij passend onderwijs aansluit; - handelingsgericht werkt; Op welke wijze met het thema wordt omgegaan, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication