29

kinderen hiervan gebruik kunnen maken. Via onze nieuwsbrief en website informeren we u natuurlijk tijdig over deze activiteiten. De lessen vinden plaats op onze school. Het naschools aanbod gaat alleen door als er voldoende animo voor is. Komend jaar willen we in ieder geval de volgende zaken aanbieden: • Typecursus In het schooljaar 2020-2021 zou tweemaal, na schooltijd, een typecursus onder begeleiding van een typedocent worden aangeboden. Door COVID-19 is de tweede ronde komen te vervallen. Kinderen uit groep 6 hadden voorrang, omdat dit het meest geschikte moment is om een typecursus te volgen. De cursus wordt in het schooljaar 2021-2022 alsnog aangeboden en start in oktober 2021. De kinderen die zich hadden opgegeven in groep 6, zullen deze typecursus nu dan begin groep 7 volgen. In het voorjaar volgt zeer waarschijnlijk nog een ronde voor groep 6. Hier zullen we u tijdig over informeren. De school neemt een groot deel van de kosten voor haar rekening en aan ouders wordt een bijdrage gevraagd. Indien er per ronde minder dan 18 kinderen uit groep 6 zich aanmelden, kunnen eventueel kinderen uit de groepen 7 en 8 hier zich voor inschrijven. Naast de fysieke les na schooltijd, wordt van de kinderen verwacht dat zij thuis huiswerkopdrachten maken. Meer informatie over de inhoud van de typecursus en de kosten hiervan volgt zodra de cursus wordt aangeboden (flyer). De Typecursus wordt verzorgd door Typetuin. • Techniek De kinderen uit de groepen 3-8 kunnen 6 technieklessen volgen. De organisatie Mad Science, die deze lessen organiseert, zal in het begin van het schooljaar de kinderen enthousiast maken via een techniekshow. Vervolgens kan er worden ingetekend. • Spaans Sinds een aantal jaar bieden wij een lessenserie Spaans aan. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen hiervoor in aanmerking. In oktober zal er weer een start worden gemaakt met Spaans. We beginnen met de groepen 5 en 6. Na de kerstvakantie zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt. Deze cursus zal na schooltijd op Het Kroonjuweel worden aangeboden en wordt grotendeels door school betaald. Van de ouders verwachten we een kleine eigen bijdrage. • Muziek Sinds een aantal jaar kunnen kinderen (groep 4-5) zich inschrijven voor muzieklessen na schooltijd. Deze lessen worden verzorgd door de Zeeuwse Muziekschool. De lessen worden voorafgegaan door een demo-les zodat kinderen kunnen ervaren wat zo’n les inhoudt. Mogelijk komen komend schooljaar ook andere groepen voor deze naschoolse muzieklessen in aanmerking. • Kunst, cultuur en theater Op dit moment zijn we bezig met verschillende aanbieders m.b.t. kunst-, cultuur- en theaterlessen. Wanneer we meer weten, zullen we dit met u delen via de Kompaswijzer en/of mail. • Sport op Het Kompas na schooltijd Vanuit de gemeente is er een aanbod om na schooltijd te komen sporten. Dit aanbod is gratis en wanneer dit gaat starten, krijgt u dat vanuit school te horen. Activiteiten vinden in de gymzaal plaats en bij goed weer, ook buiten op onze pleinen. Schoolgids 2021-2022 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication