31

onderwijs Rapporten en gesprekken Twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 een rapport mee naar huis. Kinderen uit groep 1 krijgen alleen in juni een rapport mee. Kinderen die vanaf oktober op school zijn gestart krijgen dat jaar nog geen rapport mee, dit omdat er te weinig gegevens zijn om het rapport goed in te kunnen vullen. Door middel van het rapport wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind. Hoe ziet het rapport eruit? - Bij de meeste vakgebieden geven wij een beoordeling met een zogenaamde vierpuntsschaal, deze loopt van goed naar onvoldoende. - Het rapport zit in een mooie kartonnen map en per leerjaar is er een exemplaar beschikbaar. Met ouders van de leerlingen uit groep 1-2 worden vorderingen besproken aan de hand van de KIJKregistratie (zie activiteiten groep 1-2 hoofdstuk 4). De mondelinge toelichting op het rapport wordt gevoerd d.m.v. een tienminutengesprek. Alle ouders worden uitgenodigd en verwacht op school. - eerste tienminutengesprek: begin van het schooljaar (ouder-kindgesprek) - tweede tienminutengesprek: n.a.v. het tweede rapport - derde tienminutengesprek: n.a.v. het derde rapport (niet verplicht) Overdracht in geval van verhuizing of overplaatsing We dragen de inhoud van het leerlingdossier voor leerlingen van onze school over in de volgende gevallen: • Verhuizing • Plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs • Overgang naar het voortgezet onderwijs In dit dossier staan de gegevens van de leerling vermeld met betrekking tot: • De sociaal-emotionele ontwikkeling • De verstandelijke ontwikkeling • De gezinssituatie • Gebruikte methodes • De behaalde resultaten • De toetsgegevens • De eventuele extra hulp. • Overzicht van specifieke onderwijsbehoeften in de vorm van een een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs (wanneer er geen OPP is) Het dossier wordt, zoveel als mogelijk, digitaal overgedragen via ons registratiesysteem Parnassys. Als dit niet mogelijk is, wordt er voorzien in een papieren versie. In alle gevallen hebben ouders het recht op inzage in de verstrekte gegevens. Schoolgids 2021-2022 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication