33

In april 2021 heeft de onderwijsinspectie een online-bezoek gebracht aan onze school.Hij richtte zich daarbij met name op groep 6 (rekenen) en 7 (begrijpend lezen). Conclusie: Hij was zeer positief over hetgeen hij deze dag heeft gehoord en gezien. Resultaten (beide vakgebieden) waren boven verwachting en hij was vol lof over de wijze waarop de leerkrachten en IB-ers lieten zien hoe er op onze school beleidsmatig en didactisch te werk werden wordt gegaan. Het viel hem op dat we echt “de diepte” ingaan wat betreft het analyseren van gegevens van kinderen. Ook was hij van mening dat we op Het Kompas niet alleen naar toetsuitslagen kijken, maar juist ook naar andere zaken die een rol (kunnen) spelen in het leven van kinderen. De opmerking “Een kind is meer dan een toets”, is daarbij dan ook zeker van toepassing. Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school? In januari 2019 hebben de kinderen (groep 6 t/m 8), leerkrachten en ouders een schoolvragenlijst (tevredenheidsmeting) ingevuld. De uitslagen stemden ons zeer tevreden. Ouders geven aan dat het goed gaat op Het Kompas en dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zo geven ouders bijv. aan dat zij nog beter geïnformeerd zouden willen worden als het gaat om de vorderingen van hun kind. Ook geven ouders aan dat school het beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter uit moet leggen. De kinderen hebben het over het algemeen prima naar hun zin op Het Kompas. Ze vinden het een fijne school met goede leerkrachten die heel goed uit kunnen leggen. Op de website vindt u een samenvatting van het rapport van de ouders en de kinderen. In januari 2022 zullen we wederom een vragenlijst m.b.t. tevredenheid uitzetten onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Schoolontwikkeling 2021 - 2023 Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Daarmee blijven we zoeken naar verbeterpunten, aansluitend bij de ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij als geheel. We werken met een schoolplan van vier jaar waarin planmatig wordt gewerkt aan de schoolontwikkeling. In het schoolplan 2020 - 2024 hebben we gekozen voor een aantal veranderonderwerpen. Deze worden met u gecommuniceerd middels onze nieuwsbrieven. Schoolgids 2021-2022 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication