35

Omgaan met kwaliteit (vanuit het team) Op Het Kompas werken we met kwaliteitsgroepen. In deze groepen zitten leerkrachten uit onder, midden- en bovenbouw. Deze kwaliteitsgroepen bewaken de kwaliteit van de verschillende vakgebieden. Zo hebben we kwaliteitsgroepen voor gedrag (en omgaan met elkaar) taal, lezen, rekenen, wereldoriënterende vakken en omgaan met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze werkgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om afspraken en ontwikkelingen m.b.t. “hun vakgebied” met elkaar te bespreken, indien nodig bij te stellen of met nieuwe voorstellen richting het team te komen. Aan het begin van het schooljaar worden plannen opgesteld per vakgebied en aan het eind worden deze door elke kwaliteitsgroep geëvalueerd.

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication