41

ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Ter voorbereiding vult u samen met uw kind een formulier in. Dit formulier vormt de basis van het gesprek. Tijdens dit gesprek probeert de leerkracht uw kind beter te leren kennen. Deze informatie gebruikt hij om ook in de eerste maanden zo goed mogelijk op uw kind te kunnen afstemmen. In de groepen 1-3 worden deze gesprekken ook gevoerd, maar de kinderen zijn daarbij dan niet aanwezig. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een formulier wat u vooraf dient in te vullen. Verder worden er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de kinderen gevoerd. Belangrijkste redenen daarvoor zijn om het kind nog beter te leren kennen en om het eigenaarschap bij kinderen te verhogen. Oudergesprekken i.v.m. schoolvorderingen Twee keer per jaar (groepen 1 t/m 8) krijgen alle ouders een uitnodiging voor het 10-minutengesprek. Het 2e gesprek vindt overigens plaats op aanvraag van ouders en/of leerkrachten. Tijdens deze gesprekken kunt u gedurende een tiental minuten met de leerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind. Indien nodig kan de tijd verdubbeld worden of kan er een aparte afspraak gemaakt worden. U kunt tijdens het ouderspreekuur tevens het werk van uw kinderen bekijken. In groep 8 worden alle ouders voor een gesprek naar aanleiding van de eindtoets en de keuze van voortgezet onderwijs (groep 8) op school uitgenodigd. Dit gesprek zal dan 15 minuten duren. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de ouders van iedere groep een informatieavond. Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en vertellen wij u het een en ander over de Parro app Sinds het schooljaar 2017-2018 maken we op onze school gebruik van Parro. Parro is vergelijkbaar met Whatsapp: een communicatieapp, maar specifiek voor school activiteiten en het onderwijs in deze groep. Inloop voor ouders U heeft als ouders de mogelijkheid om ´s morgens een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). Dit is als volgt verdeeld bij ons op school; - Inloop groep 1/2A en 1/2C: elke dinsdag en vrijdag (vanaf 8.10 uur) - Inloop groep 1/2B, 1/2D, 1/2E: elke maandag en donderdag (vanaf 8.10 uur) - Inloop groepen 3 t/m 5: iedere tweede woensdag van de maand (vanaf 8.00 uur) - Inloop groepen 6 t/m 8: iedere vierde woensdag van de maand (vanaf 8.00 uur) In de jaarplanning voor ouders (op onze website) staan alle inloopmomenten vermeld. De inloop duurt ong. 20 minuten; van 08.00 - 08.20 uur voor de groepen 3-8. Voor de groepen 1/2 duurt de inloop beide momenten in de week 10 minuten, van 8.10 - 8.20 uur. Kompaswijzer Ongeveer iedere vier weken, dus met de regelmaat van ongeveer tien keer per jaar, verschijnt de Kompaswijzer (nieuwsbrief). Hierin kunt u lezen welke actuele zaken er op school spelen en ook kunt in de agenda lezen wat er de komende weken voor activiteiten staan gepland. Deze nieuwsbrief wordt enkel nog digitaal aangeboden. Schoolgids 2021-2022 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication