45

van de ouders en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met een of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen, het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten. In het afgelopen jaar heeft de ouderraad ons, ondanks de Corona maatregelen, altijd bijgestaan in het helpen organiseren van de activiteiten die wel mogelijk waren. In voorgaande jaren organiseerde de ouderraad bijv. een disco en een spelletjesbeurs, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het eindfeest. Klachtenregeling Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat over wie de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. U kunt daarna ook terecht bij het bestuur van Stichting Onze Wijs. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Onze school kent een formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is te vinden op de website www.onzewijs.nl. Op elke school is er een interne vertrouwenspersoon, waar u met uw klachten terecht kunt. U vindt de gegevens van de interne vertrouwenspersoon verderop in deze schoolgids. Daarnaast heeft Onze Wijs een externe vertrouwenspersoon. U vindt zijn gegevens op www.onzewijs.nl. De vertrouwenspersonen begeleiden u bij het eventueel indienen van een officiële klacht. Stichting Onze Wijs heeft een eigen klachtencommissie en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel: 070 - 386 16 97 E-mail: info@gcbo.nl www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl Schoolgids 2021-2022 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication